หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรื่องปัญหาโควต้าผู้แสวงบุญ

สำนักข่าวมุสลิมไทย ผู้ประกอบกิจการฮัจย์วอนให้ทุกฝ่ายช่วยเหลือขอเพิ่มจำนวนโควต้าผู้แสวงบุญ
ชาวไทยมุสลิมให้สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ทุกคนในปีนี้ ตามหลักการศาสนาอิสลามข้อสุดท้าย

                     เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2554 เวลา 15.20-16.50 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย  ทางผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จำนวน 20 ราย ในฐานะสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ ได้เข้าพบและปรึกษาหารือ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์  มะทา  อดีตประธานรัฐสภา , อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง  และอดีตอะมีรุ้ลฮัจย์ ( หัวหน้าคณะผู้แทนทางการของรัฐบาลไทย ) และเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในกิจการฮัจย์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศซาอุดีอาราเบีย เป็นอย่างดี ในฐานะผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ได้หารือรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาจำนวนโควต้าผู้แสวงบุญของพี่น้องมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2554  โดยได้รับการประสานงานจาก ส.ส.ซูการ์โน  มะทา และนายบูราฮาดิง   อูเซ็ง  อดีตผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

                    การพบปะ หารือในครั้งนี้ ทางผู้ประกอบกิจการฮัจย์ อยากจะให้ทุกฝ่ายหาแนวทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมชาวไทยให้สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ได้มากที่สุด เพราะแนวทางในปีนี้ทางกรมการศาสนา โดยอาศัยมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯได้เลือกใช้แนวทางที่จะต้องใช้เงินคนละ 50,000 บาท ในการลงทะเบียน และชาวบ้านเข้าใจว่า เมื่อตนเองได้ชำระเงินเสร็จสิ้นสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ทุกคน ดังนั้นขณะนี้เป็นภาระสำหรับผู้นำกลุ่ม ( แซะห์ ) และผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้องไปชี้แจงให้กับพี่น้องมุสลิมที่ได้ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินครบถ้วนสมบูรณ์กับตนเอง ซึ่งภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ ทางกรมการศาสนาจะประกาศรายชื่อบุคคลที่อยู่ในจำนวนโควตาผู้แสวงบุญประจำปี          ส่วนบัญชีสำรอง ( คงเหลือ ) ซึ่งจะมีจำนวนมากเป็นกรณีพิเศษสำหรับปีนี้ อาจจะถึง 7,000 คน จะมีวิธี 2 ขั้นตอน คือ การจับฉลากหาผู้โชดดีและรอเป็นบัญชีสำรองสำหรับปีหน้า ในเรื่องเหล่านี้ การที่จะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เพราะได้เก็บเงินจากชาวบ้านมาแล้วคนละ 50,000 บาท ถ้าไม่มีการเก็บเงิน การอธิบายจะง่ายกว่า ความรู้สึกของชาวบ้านไม่ได้เสียหายอะไรแต่อย่างใด

                   ทางอาจารย์วันมูหะมัดนอร์  มะทา  ได้กล่าวว่า ในอดีตการเจรจาเพื่อได้จำนวนโควต้าผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม จะต้องใช้ความพยายามเป็นกรณีพิเศษและเคยมีในปี พ.ศ.2539 ทางซาอุดีอาราเบียได้อนุญาตให้พี่น้องมุสลิมในประเทศไทยไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นจำนวนมากเป็นกรณีพิเศษถึง 22,060 คน และปี พ.ศ.2540 เป็นจำนวน 18,131 คน บางครั้งจะขึ้นอยู่กับระดับตัวแทนการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งที่มติ ( ICFM-OIC 1987 ) เมื่อปี พ.ศ.2530 การประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศมุสลิม ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน กำหนดให้ผู้แสวงบุญ 1,000 คน ต่อประชากรมุสลิม 1,000,000 คน

                   ในการนี้ ทางผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จำนวนผู้แสวงบุญที่เกินโควต้าและจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากทุกฝ่ายเป็นจำนวน 7,000 คน

                    ในโอกาสนี้ ทางอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้เล่าให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่เข้าพบว่า ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ตนจะเดินทางไปประเทศซาอุดีอาราเบีย เพราะได้รับการอันเชิญจากรัฐบาลซาอุดีอาราเบียในฐานะคณะมนตรีของสันนิบาตโลกมุสลิม เพื่อเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้องค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ สถาบันที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วโลก และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ท่านอาจารย์ฯมี หมายกำหนดการ ที่จะพบ หารือ กับ เจ้าชายนาอีฟ  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะราชวงศ์ผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติจำนวนโควต้าผู้แสวงบุญมุสลิมทั่วโลก อินชาอัลลอฮฺ จะต้องช่วยกันดุอาอฺ

                      และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2554  เวลา 10.40 – 11.10 o.ณ ที่ทำการพรรคเพื่อ ตัวแทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากกรุงเทพ และภาคใต้ ได้มายื่นหนังสือผ่านประธานพรรคภาคใต้ คุณณัฐวุฒิ  ใสเกื้อ รองประธานภาคใต้ และแถลงข่าวเพื่อประสานงานหาแนวทางช่วยเหลือจำนวนโควต้าผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม ประจำปี 2554 เพื่อให้สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคน เพราะพี่น้องที่ชำระเงินท่านละ 50,000 บาท กับกรมการศาสนา เข้าใจว่า ตัวเองสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกคน และเป็นเรื่องที่ลำบากที่ทางแซะห์ ( ผู้นำกลุ่ม ) และผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะตอบให้ผู้ที่ประสงค์ที่จะเดินทางฯเมื่อเขาได้บอกกล่าวให้ญาติ พี่น้อง เพื่อนบ้านรับทราบ และทุกคนชำระเงินเท่าๆกัน และให้นโยบายของพรรคให้ความสำคัญและเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหากิจการฮัจย์ ตามที่สาธารณชนรับทราบ

                      ขณะนี้มีการประสานงาน ทางผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จำนวน 15-20 ราย จะเดินทางไปพบ ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรี ( พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ) ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2554 ที่ประเทศดูไบ เนื่องจากจะให้ความสำคัญในการช่วยเหลือแก้ปัญหาจำนวนผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมที่เกินโควต้าอีกหลายพันคน

                       เรื่องเดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้  ทางกรมการศาสนา ได้ดำเนินการให้ลงทะเบียนออนไลน์โดยผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จำนวน 93 ราย ได้ลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางฯ ได้จำนวนทั้งสิ้น 24,640 คน กำหนดให้ชำระเงินท่านละ 12,000  บาท และในช่วงที่สองให้ชำระเงินอีกท่านละ 38,000 บาท ถือว่าเป็นผู้ชำระเงินครบตามจำนวนที่ทางกรมการศาสนากำหนดผ่านมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ท่านละ 50,000 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,640 คน  จึงถือว่า เป็นผู้ที่ลงทะเบียรสมบูรณ์ตามเงื่อนไขฯ แต่ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลไทยได้รับการจัดสรรจำนวนโควต้าจากประเทศซาอุดีอาราเบีย เป็นจำนวน 13,000 คน และได้ขอจำนวนโควตาเพิ่มอีก 2,000 คน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากประเทศซาอุดีอาราเบีย และแนวทางปฏิบัติทางกรมการศาสนาจะต้องนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงานราชการที่ยื่นขอจำนวนโควต้าก่อน จำนวนประมาณ 200 คน ส่วนคงเหลือ 12,800 คน จะจัดสรรให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ
  

ประมวลภาพผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เข้าพบหารือ กับ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์  มะทา  อดีตอะมีรุ้ลฮัจย์
เกี่ยวกับปัญหาจำนวนโควต้าผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม ประจำปี 2554
วันที่ 12 พฤษภาคม  2554
ณ  ที่ทำการพรรคเพื่อไทย
 
หนังสือสมาคมผู้ประกอบการฮัจย์ถึงพรรคเพื่อไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 164

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 164