หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
21-22-23 พ.ค.เมาลิดกลาง นครศรีธรรมราช

งาน เมาลิดกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ฮ.ศ. 1431 วันที่ 21-22-23 พฤษภาคม 2553
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สอบถามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร : 07 535 6252

กำหนดการการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 พฤษภาคม 2553

13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการสัมมนา
14.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา
                • อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน นางอามีเน๊าะฮ์   ดารากัย
                • ประธานจัดงาน ฮัจยีดีน   ยีสมัน  กล่าวรายงาน
                • ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา  นางนารีรัตน์  มินทราศักดิ์
                กล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุสลีมะฮ์กับความสำคัญของฮิญาบ”
14.20 น.-17.20  น.  การเสวนา เรื่อง  “บทบาทมุสลีมะฮ์กับการพัฒนาสังคมมุสลิม” โดย
                • นางฮูวัยดีย๊ะห์  พิศสุวรรณ  ฮุเซ็ง  เลขา รมว.พม.
                • อ.วัลลภา   นีละไพจิตร
                • นางนาตยา     แดงบุหงา   สส.กทม.
                • ฮัจญะฮ์ซาเราะห์   ยิ่งคุณเชาว์
                • นางจริยา  ทองเฝือ 
                • ผู้ดำเนินรายการ   นางนฤมล  รัตนาภิบาล
18.30 น. ร่วมละหมาดมัฆริบ
19.00 น. พิธีเมาลิดินนบี
19.40 น. ร่วมละหมาดอีชา
20.00 น. พิธีเปิด  อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
                •  VTR  เกริ่นนำเข้าสู่บรรยากาศงาน
                • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                • นายธีระ  มินทราศักดิ์  กล่าวต้อนรับ 
                • ประธานจัดงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน                                  
                • โดย   ฮัจยีดีน   ยีสมัน
                 • ประธานในพิธี  ว่าที่ จุฬาราชมนตรี เปิดงาน
                • และประธานบรรยายพิเศษ  เรื่อง “วิถีชีวิตมุสลิมตามแบบฉบับของท่านศาสดา”
20.30 น. ว่าที่ จุฬาราชมนตรี  มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนพบปะพี่น้องมุสลิม  โดย
                • ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
                • นายสาทิตย์   วงศ์หนองเตย   
                • นายก อบจ.นครศรีธรรมราช  นายพิชัย   บุณยเกียรติ  
21.00 น. การเสวนา  เรื่อง  “บทบาทสตรีมุสลิม กับความเข้มแข็งในสังคม”  โดย
                • นางฮูวัยดีย๊ะห์  พิศสุวรรณ  ฮุเซ็ง  เลขา รมว.พม.
                • นางนาตยา     แดงบุหงา   สส.กทม.
                • ผู้ดำเนินรายการ  นายปรีชา   อนุรักษ์  
22.30 น.  เป็นต้นไป การเสวนา เรื่อง  “นบีมูฮำหมัด(ซ.ล.) ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง”  โดย
                • ฮัจยีอับดุลฮากีม    พิศสุวรรณ
                • ฮัจยีกอเดช    สัมฤทธิ์
                • ผู้ดำเนินรายการ  นายเจนวิทย์   คงคาลิหมีน  
                • สลับกับอัลนาชีด  จากโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ

วันที่ 22  พฤษภาคม  2553

13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการสัมมนา  
                “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา”
14.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
                • อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
                • ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน (ฮัจยีดีน   ยีสมัน)
                • ประธานเปิดงาน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร  พบปะพี่น้องมุสลิม
14.30 น. -17.30 น. การสัมมนาหัวข้อ  
                • อิสลามศึกษา  กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.”
                • นายวันชัย   พงศา
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต1  
                • นายวิมล   จันทร์แก้ว               
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต4
                • ตัวแทนครูศาสนาอิสลามศึกษา เขตละ  1 คน
                • ตัวแทนครูสอนศาสนาอิสลามในปอเนาะ  1 คน
                • ดำเนินรายการโดย   อ.อับดลรอยะ  มาแนปาแล
18.30 น. ร่วมละหมาดมัฆริบ
                • ตำมัดกุรอ่าน  โดย  นักเรียนฟัรดูอีน หน่วยสอบที่ 18
19.40 น. ร่วมละหมาดอีชา
20.00 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  พบปะพี่น้องมุสลิม
21.00 น. กล่าวสุนทรพจน์ โดยตัวแทนหน่วยสอบที่ 18
21.30 น. ตอบปัญหาศาสนาภาคฟัรดูอีน

วันที่ 23 พฤษภาคม  2553

13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการสัมมนา  “บทบาทผู้นำองค์กรมุสลิมกับการพัฒนาสังคม”
14.00 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
                • ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน  ฮัจยีดีน  ยีสมัน
                • ประธานเปิดงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
                • นายพิชัย   บุณยเกียรติ  และบรรยายพิเศษ
14.30 น. -17.30 น. สัมมนา ครูสอนฟัรดูอีน  อิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิด  
                “ บทบาท  ผู้นำองค์กรมุสลิมกับการพัฒนาสังคม ”โดย
                • นายเอกชัย  ดารากัย  
                • ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
                • อ. สมาน    ดือราแม  กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
                • นายรังสรรค์    ทองทา  ตัวแทนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
                • นายบัญชา   ณ สุหลง   ตัวแทนอิหม่าม
                • นายสมศักดิ์   ขุนวิสูตร  
                • ดำเนินรายการโดย  นายอุดร   น้อยทับทิม 
18.30 น. ร่วมละหมาดมัฆริบ
                • บรรยายธรรม โดย  อาจารย์อรุณ    บุญชม
19.40 น. ร่วมละหมาดอีชา
20.00 น. ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
                • นายธีระ   สลักเพชร  พบปะพี่น้องมุสลิม
20.30 น. ทดสอบกอรี  สลับกับการกล่าวสุนทรพจน์ 
                • ในหัวข้อ “มูฮำหมัดศาสดาแห่งประชาชาติ”  
                • ตัวแทนอำเภอละ 1 คน
24.00 น. ประธานจัดงาน ฮัจยีดีน    ยีสมัน    
                • กล่าวปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ   กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194