หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> Who´s who
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
นครปัตตานี ไพศาล พรมยงค์ ชี้ชัด มันคือยาหอม

มุสลิมไทยดอทคอม

    นายไพศาล  พรหมยงค์ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสมุทรปราการและเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ให้แง่คิดในประเด็นนครปัตตานี หรือมหานครปัตตานีกับผู้สื่อข่าวมุสลิมไทย ไว้อย่างน่าสนใจ


นายไพศาล  พรหมยงค์

    ท่านได้กล่าวว่า หลังการเปิดประเด็นเสนอตั้งนครปัตตานีของ พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2552  มีคำถามตามมามากมายจากหลายภาคส่วนมีการแสดงความคิดเห็น  ซึ่งมีทั้งที่สนับสนุนและคัดค้าน 

    บางคนมองว่าเป็นเพียงการเดินแต้มในเชิงรุกทางการเมืองของอดีตขงเบ้งแห่งกองทัพไทย 

    แต่ไม่ว่าจะมองไปในด้านใด  พี่น้องมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงต้องรับสภาพแห่งความปวดร้าวต่อไป  ในฐานะจำเลยของสังคม  จึงขอให้บทสรุปสำหรับเรื่องนี้ดังนี้

    การเสนอตั้งนครปัตตานีเป็นเรื่องใหม่หรือไม่

     การเสนอตั้งนครปัตตานีในครั้งนี้  ยังไม่มีรายละเอียดใด ๆ  เป็นองค์ประกอบเลยว่าจะเป็นนครที่อยู่ในสถานะใด  จะเอาไปเปรียบเทียบกับนครเชียงใหม่  พัทยา  หรือ  กรุงเทพฯ  หรือแม้แต่เขตปกครองพิเศษของมณฑลซินเกียงในประเทศจีนยังคงไม่ได้

   หากมีการเสนอนครปัตตานีจะมีจังหวัดอะไรรวมอยู่บ้าง

    การเสนอตั้งนครปัตตานีมีมานานแล้ว  แต่ก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ถกเถียงกัน  โดยยังไม่มีรายละเอียดใด ๆ  และจะเป็นการรวมจังหวัดใดเข้าด้วยกันบ้าง  หรือเฉพาะจังหวัดปัตตานีก็ยังไม่ชัดเจน


ภาพเด็กมุสลิมชายแดนใต้

    เขตปกครองพิเศษจะสามารถแก้ปัญหาความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้หรือไม่ 

    ก็คงต้องตอบแบบฟันธงเลยว่าไม่ได้  เพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของการปกครองแต่ปัญหามันอยู่ที่การปกครองโดยเจ้าหน้าที่รัฐ     

   คิดว่านครปัตตานีจะแก้ปัญหาภาคใต้ได้จริงหรือ

   ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่สะสมมาช้านานจากการละเมิดสิทธิ      ความอยุติธรรม  ความมีอคติ  การหาผลประโยชน์  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในสิ่งผิดกฎหมาย 

   แต่ที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องหยิบยกเอาเรื่องการแยกดินแดนขึ้นมาเป็นประเด็นหลักทั้ง ๆ  ที่เป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ  ของปัญหาทั้งหมด 

   แต่ที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักเพราะเป็นการปิดบังความชั่ว  ความบกพร่อง  หรือความอ่อนแอในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอง  ที่ไม่สามารถสะสางหรืออาจจะมีบางกลุ่มบางคนที่มีส่วนรวม  ในความเลวร้ายเหล่านั้น  ยิ่งนานวันเข้าปัญหาเหล่านี้ก็สะสมมากเข้า 

    ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  และตกเป็นเหยื่อของความชั่วร้ายเหล่านี้  รวมถึงญาติพี่น้องที่เจ็บแค้นแทน  ก็ทยอยถอยห่างจากอำนาจรัฐ  ไปร่วมสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น  ก็ยิ่งไปเข้าทางเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มที่ได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นตามทฤษฎีที่ได้ตั้งไว้

  ประชาชนในพื้นที่ต้อนรับนครปัตตานีจริงหรือไม่ หรือว่าแค่เกมส์

   การเรียกร้องสิทธิของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ไม่เคยปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าต้องการปกครองตนเองหรือต้องการเป็นรัฐอิสระ  แต่เขาเหล่านั้นเรียกร้องเพียงสิทธิที่พึงได้รับตามรัฐธรรมนูญไทยที่เขียนกันไว้อย่างสวยหรูในมาตราต่าง ๆ  ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง  ไม่ใช่ในฐานะเฉพาะคนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่เสมือนต้องรอความเมตตาจากภาครัฐในส่วนกลาง


ภาพเยาวชนจังหวัดปัตตานี

    ความยุติธรรม     สิทธิการใช้ภาษา  สิทธิการเล่าเรียนตามหลักการศาสนาอิสลาม  สิทธิการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี       เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของกลุ่มคน  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มคนในพื้นที่  สิทธิตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอื่น ๆ  รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินชีวิตจากงบประมาณแผ่นดินที่เขาต่างมีส่วนร่วมในการเสียภาษีให้กับแผ่นดิน  เหล่านี้คือสิทธิที่เขาพึงได้  แต่ก็ไม่ได้รับอย่างที่ควรจะได้รับ  จะได้รับอะไรซักเรื่องก็เสมือนเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่ภาครัฐหยิบยื่นให้  ทั้ง ๆ  ที่มันเป็นเพียงสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น  ดังนั้นการตั้งนครปัตตานี  หรือเขตปกครองพิเศษจึงไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง

  สำหรับผู้คนในพื้นที่เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งนครปัตตานี  ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้กับเรื่องเหล่านี้มากนัก  บางส่วนก็ชินชากับข้อเสนอที่เป็นยาหอมเช่นนี้  เรื่องเช่นนี้จะอยู่ในความสนใจของคนบางกลุ่มเท่านั้น  และแน่นอนสำหรับคนนอกพื้นที่ส่วนใหญ่ย่อมไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน  เพราะนอกจากจะเป็นความรู้สึกเสมือนดินแดนของชาติกำลังจะถูกตัดทอนไปแล้ว  ความอคติที่มีต่อพี่น้องมุสลิมจะยิ่งเข้ามามีส่วนในความคิดต่อต้านอย่างแน่นอน  และจะทำให้ภาพของพี่น้องของมุสลิมในสายตาของพี่น้องต่างศาสนิกเลวร้ายลงไป  ทั้ง ๆ  ที่พี่น้องมุสลิมไม่ใช่ผู้ริเริ่มแนวคิดในเรื่องนี้

  สิ่งที่ควรจะดำเนินการและจะทำให้สถานการณ์ความรุนแรงลดลงเป็นลำดับ ๆ  กลับไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง  ทั้ง ๆ  ที่ทุกรัฐบาลทุกหน่วยงานต่างออกมาพูดว่ารู้ถึงแก่นแท้ของปัญหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  แต่ก็ยังไม่มีใคร  พรรคไหน  รัฐบาลไหน  ดำเนินการอย่างจริงจังเมื่อมีอำนาจ  แต่กลับชี้แจง  เสนอแนะได้อย่างฉะฉานเมื่อเป็นฝ่ายค้าน

  จึงชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านักการเมืองไทยหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  แต่กลับพยายามใช้สถานการณ์และพี่น้องมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาตำแหน่ง  อำนาจ  ผลประโยชน์  ฯลฯ  ช่างเป็นความเลวร้ายเสียนี่กระไร 

  ที่กล่าวในย่อหน้านี้ไม่ได้กล่าวแบบลอย ๆ  โดยไม่มีเหตุผล  แต่กล่าวเพราะมันเป็นภาพที่ชัดเจนมาโดยตลอด  เพราะจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  ทุกครั้งที่จะมีการปรับ  ครม.  ทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  หรือทุกครั้งที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง  ปัญหาใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นและข้ออ้าง 

   บางครั้งถึงขนาดจัดฉากสร้างละครหลอกคนดูไปทั่วประเทศ  ทั่วโลก  โดยเอาไบ๋ตกยากจากไหนก็ไม่รู้มาแสดงบทเป็นหัวหน้ากลุ่มก่อการร้ายออกทีวี  โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ  ที่สุดกลายเป็นปาหี่ที่ทุเรศที่สุด 

   นี่ยังไม่รวมถึงคำมั่นสัญญาต่าง ๆ  นานา  ที่ออกมาจากลมปากของผู้มีอำนาจว่าถ้าได้รับการแต่งตั้งหรือถ้าได้รับเลือกจะแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จภายในเท่านั้นวัน  เท่านี้เดือน  จนผู้คนในพื้นที่ต่างระอากับลมปากเหม็น ๆ เหล่านั้น  เขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่า  “วันนี้เขาไม่ต้องการยาหอม  แต่ต้องการยาบำรุงที่มีคุณภาพ”

  คงสรุปสั้น  ๆ   ได้ว่าถ้ารัฐบาลต้องการแก้ปัญหาใน    3    จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลแล้วละก้อ  ต้องเริ่มต้นด้วยความจริงใจทิ้งความอคติที่มีอยู่ทั้งหมด  นำความจริงที่เก็บซ่อนไว้ออกมาให้หมด สะสางปัญหาที่ผ่านมาด้วยความยุติธรรม เพื่อให้พี่น้องมุสลิมใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้หลุดพ้นออกสภาพการเป็นจำเลยของสังคม 

    จากนั้นก็มอบความยุติธรรมและสิทธิต่าง ๆ  ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้กับเขาในฐานะคนไทยที่แท้จริง  และต้องกำกับควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่ถูกกำหนดมาจากห้องแอร์ให้ได้  และที่สำคัญหยุดส่งเจ้าหน้าที่รัฐเลว ๆ  ที่มีความผิดและถูกลงโทษไปอยู่ในพื้นที่  เพราะคนเหล่านี้แหละที่เป็นตัวเพิ่มปัญหาตลอดมาถ้าสามารถทำได้เช่นนี้สถานการณ์ต่าง ๆ  ก็จะดีขึ้น 

   แต่คงมิใช่สิ้นสุดลงในระยะเวลาสั้น  เพราะปัญหาและความรู้สึกของผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างถูกสะสมและปวดร้าวจากความเลวร้ายเหล่านี้มาช้านาน - www.muslimthai.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194