หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> Muslimthai Focus
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ผู้ช่วยพยาบาล ดันบัณฑิตว่างงานเรียนผช.พยาบาลป้อนตลาดตอ.กลาง
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 พ.ย. 52 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 39 คน เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในครั้งนี้
จากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาทั้งภายในและภายนอกหลายประการด้วยกัน สาเหตุสำคัญของปัญหาประการหนึ่ง คือ การว่างงานของเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนที่จบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แม้ว่าบัณฑิตบางส่วนสามารถหางานทำได้แต่รายได้หรือเงินเดือนมักจะต่ำกว่าวุฒิ (จากรายงานการศึกษาภาวการณ์หางานทำและความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2548)
จากสภาพการณ์ดังกล่าว ทำให้กลุ่มเยาวชนเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงและเข้าเป็นแนวร่วมของขบวนการ จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงเห็นว่าสถาบันศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยเหลือโดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้โดยเฉพาะอาชีพที่ตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางมีความต้องการจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ และจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเยาวชนเหล่านี้ด้วย
ดังนั้นวิทยาอิสลามศึกษา จึงได้เสนอโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลสำหรับบัณฑิตที่ว่างงานเพื่อประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟรีกา กระทรวงต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา โดยได้รับงบประมาณจาก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟรีกา กระทรวงต่างประเทศ ประจำปี 2551 จำนวน 4,595,9000 บาท
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194