หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ibank ยืดโครงการสินเชื่อยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก 6 เดือน

ibank ยืดโครงการสินเชื่อยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก 6 เดือน

ibank ยืดโครงการสินเชื่อยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก 6 เดือน หมดเขต 30 ก.ย. พร้อมนำถุงยังชีพ 2 หมื่นถุง ช่วยเหยื่อน้ำท่วม

        นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ibank) เปิดเผยว่า จากการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุ และน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  ซึ่ง ibank  ในฐานะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยในเบื้องต้น ibank ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 20,000 ถุง  ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี  และจะขยายความช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

        พร้อมกันนี้  ibank ได้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโครงการสินเชื่อยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ออกไปอีก 6 เดือน และสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

        โดย ibank มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเก่า  ที่ไม่ต้องการขอสินเชื่อเพิ่ม ด้วยการผ่อนปรนการชำระหนี้ ทั้งในส่วนของเงินต้น และกำไร เป็นเวลา 3 เดือน และเดือนที่ 4-24 ให้ชำระทั้งส่วนเงินต้นและกำไร โดยคิดอัตรากำไรที่ต่ำกว่าสัญญาเดิม 1%  หลังจากนั้นจึงคิดอัตรากำไรตามสัญญาเดิมหรือชำระเฉพาะส่วนกำไร เป็นเวลา 12 เดือน โดยเดือนที่ 13-24 ให้ชำระทั้งส่วนเงินต้นและกำไร โดยคิดอัตรากำไรต่ำว่าสัญญาเดิม 1% หลังจากนั้นจึงคิดอัตรากำไรตามสัญญาเดิม

         พร้อมกันนี้ ยังมีสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก 4 ประเภท  ประกอบด้วย

         1. สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม/ต่อเติม ที่อยู่อาศัย และ/หรือสถานประกอบธุรกิจ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี หากเป็นลูกค้าเก่าที่ได้รับผลกระทบทางตรง และต้องการวงเงินดังกล่าว สามารถยื่นขอสินเชื่อโดยปลอดชำระเงินต้น  3 เดือน โดยเดือนที่ 1-3 ธนาคารคิดอัตรากำไร 1.00% เดือนที่ 4-24 คิดอัตรากำไร SPRL-2.50% ปีที่ 3 ขึ้นไป คิดอัตรากำไร SPRL-1.50%  แต่หากได้รับผลกระทบทางอ้อม เดือนที่ 1-3 คิดอัตรากำไร 1.25%  หลังจากนั้นคิดอัตราเดียวกับลูกค้าเดิมทีได้รับผลกระทบทางตรง 

         ขณะที่ลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับผลกระทบทางตรง หากต้องการขอสินเชื่อเพื่อซ่อมแซม/ ต่อเติม ที่อยู่อาศัย และ/หรือสถานประกอบธุรกิจ ที่ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นขอสินเชื่อโดยปลอดชำระเงินต้น  3 เดือน เช่นเดียวกัน  โดยเดือนที่ 1-3 ธนาคารคิดอัตรากำไร 2.50% เดือนที่ 4-24 คิดอัตรากำไร SPRL-1.50% ปีที่ 3 ขึ้นไป คิดอัตรากำไร SPRL-0.50%  แต่หากได้รับผลกระทบทางอ้อม เดือนที่ 1-3 คิดอัตรากำไร 2.75%  หลังจากนั้นคิดอัตราเดียวกับลูกค้ารายใหม่ทีได้รับผลกระทบทางตรง

         2. สินเชื่อวงเงินระยะยาว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางรายได้และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี โดยลูกค้ารายเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรง สามารถยื่นขอสินเชื่อโดยปลอดชำระเงินต้น  3 เดือน ปีที่ 1 ธนาคารคิดอัตรากำไร SPRL-1.75%  ปีที่ 2 อัตรากำไร SPRL -1.25%  จากนั้นคิดอัตรากำไร SPRL หากได้รับผลกระทบทางอ้อม  ปีที่ 1 คิดอัตรากำไร SPRL-1.25% ปีที่ 2 คิดอัตรากำไร SPRL-0.75% จากนั้นคิดอัตรากำไร SPRL  

         ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับผลกระทบทางตรง ปีที่ 1 คิดอัตรากำไร SPRL-0.75% ปีที่ 2 คิดอัตรากำไร SPRL-0.25%  จากนั้นคิดอัตรากำไร SPRL แต่หากเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ปีที่ 1 คิดอัตรกำไร SPRL-0.25% ปีที่ 2 ขึ้นไป คิดอัตรากำไร SPRL

         3. สินเชื่อวงเงินทุนหมุนวียน และวงเงินเบิกถอนเงินสด ลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรง ปีที่ 1 คิดอัตรากำไร SPRR-1.75%  หากเป็นลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ปีที่ 1 คิดอัตรากำไร SPRR-1.25%  ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับผลกระทบทางตรง ปีที่ 1 คิดอัตรากำไร SPRR-0.75%  หากได้รับผลกระทบทางอ้อม ปีที่ 1 คิดอัตรากำไร SPRR-0.25%

         4. สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์  ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี  และลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อโดยเลือกปลอดชำระเงินต้น 3 เดือน  สำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรง เดือนที่ 1-3 คิดอัตรากำไร 0.75% หากได้รับผลกระทบทางอ้อม คิดอัตรากำไร 1.00%  ส่วนลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับผลกระทบทางตรง เดือนที่ 1-3 คิดอัตรากำไร 1.75%  หากได้รับผลกระทบทางอ้อม คิดอัตรากำไร 2.00% ขณะที่เดือนที่ 4-24 คิดอัตรากำไรเดียวกัน คือ SPRR+6.25% ปีที่ 3 ขึ้น คิดอัตรากำไร SPRR+7.25%  เหมือนกันทั้งหมด

         นายธีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจาก ibank  ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแล้ว ibank ยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านกองทุนช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในรายการพิเศษ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวน 500,000 บาท และผ่านศูนย์”คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” จำนวน 300,000 บาท อีกด้วย

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194