หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ตั๋วฟรี บินไปศึกษาต่อไคโร

http://www.cicot.or.th/2011/main/content.php?page=sub&category=12&id=237  <<< Link update

www.cicot.or.th

  รายชื่อนักศึกษาที่ได้ตั๋วฟรี
  รายชื่อนักเรียนที่เดินทางในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554    
No. Name-Surname Passport No.
1 Mr.Ashair  Srisawang Y 698886
2 Mr.Muhummad  Walam I 944659
3 Mr.Aphichat  Marnsom U 744425
4 Mr.Khorosee  Mamingd Y 637241
5 Mr.Hamdi Seng H 754404
6 Mr.Fittree Mamataeha C 752308
7 Mr.Haseng Tonglo K 868043
8 Mr.Usman Samaha Y 879068
9 Mr.Attufai Waesama-ae H 922747
10 Mr.Masopee She M 792623
11 Mr.Muhammadkhodafi  Sa-i H 771002
12 Miss.Nuryihan Yihang V 859404 
13 Mr.Matnarong Hamat K 851721
14 Miss.Nareemah  Yeema I 946095
15 Mr.Sookiman Usoh U 841702
16 Mr.Seree Posoe Y 804827
17 Mr.Sarawut Luealon Y 804825
18 Mr.Paisin  Bakako  M 795586
19 Miss.Kattining Nimah C 755502
20 Miss.Ala Waedueramae K 853523
21 Master Iltas  Waedueramae K 853525
22 Mr.Wansuhailan Waleng S 676727
23 Mr.Komson Hanafee Y 685217
24 Miss.Walairat Mahamad X 626494
25 Mr.Atik Awae H 958719
26 Mr.Arleeyah Borsu Y 685226
27 Mr.Komaini Tuebingma H 954954
28 Mr.Muhammat Oman W 664662
29 Mr.I-liyas  Yusoh W 664663
30 Mr.Anwar Yusoh P 749114
31 Mr.Sarofuddin Hayi-adae H 947611
32  Master Dawut  Chalayondecha  C 707324
33 Miss.Kareemah Dorloh P 712139
34 Mr.Muhammadsakee Buenae V 769875
35 Mr.Wasin Saengman L 943305
36 Miss.Mayuree Katemmad U 737534
37 Mr.Mana Bumpenklung A 913313
38 Mr.Kraiwut Dechakhum K 941376
39 Mr.Madee Cheteh H 949004
40 Mr.Wirot Meesuwan Y 685987
41 Mr.Ausman Waena h 956206
42 Mr.Theera Tataram Y 691577
43 Miss.Rungrut Chanphet K 874602
44 Mr.Pichet Chanphet Y 683786
45 Miss.Sdudee Narknawa Y 614119
46 Mr.Usama Yenprasert  E 785182
47 Mr.Akrom Yenprasert  W 757225
48 Mr.Piyabut Kontrong B 803041
49 Mr.Anuwar  Pohasae U 750857
50 Mr.Abdulasi  Krado H 956207
51 Mr.Sakariya Hengbaru Y 861328
52 Mr.Muhummad Hayiharasa V 756821
53 Mr.Abdulbaree Abdulloh H 771027
54 Mr.Muhammadnor Sueyoh M 843861
55 Mr.Amrang  Salado R 718413
56 Mr.Idureh Haeya X 715831
57 Mr.Muhammadrusdi Adae M 683289
58 Miss.Narin Dumedae M 835475
59 Mr.Kipli Kaya Y 852850
60 Mr.Marusdi Samoh C 802529
61 Mr.Alawi Jehsoh C 801601
62 Mr.Abdunkophi Cheni Y 852862
63 Mr.Kariman Naebeeding Y 867704
64 Mr.Sukanai  Luemaeh Y 858360
65 Mr.Muhammadrupeeyan  Mae C 801895
66 Mr.Saiphudin  Che-the C 702352
67 Mr.Numan Karim Y 853747
68 Mr.Ahmadusaman Sama-I C 801895
69 Mr.Samsudin Due-reh N 971935
70 Mr.Solahutdi Sotolea C 767995
71 Mr.Jehsama-ae  Samae N 971933
72 Mr.Naset Tohsan B 825360
73 Mr.Peeradet Sukchamrat B 811098
74 Mr.Sukeepalee Waemakeh Y 864937
75 Mr.Ayub Yama A 855782
76 Miss.Charunee Pawae C 912526
77 Mr.Ishak  Hajisa-I A 843884
78 Mr.Kholed Dahato Y 638219
79 Mr.Masafuwan Hajisamoh  
80 Mr.Paisol Saleh C 926688
81 Miss.Tasneam Chapakiya C 912529
82 Mr.Zakariya Chapakiya F 674539

  

  รายชื่อนักเรียนที่เดินทางในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554    
No. Name-Surname Passport No.
1 Mr.Ibrohem Latana K 852906
2 Mr.Arif Cheteh P 712220
3 Mr.A-nas  Mae U 755239
4 Mr.Aduenan  Krado M 842319
5 Mr.Hamdee  Leede K 858825
6 Mr.Tuanimron  Mae-ngae P 709264
7 Mr.Yusron  Marso V 796967
8 Mr.Saiphuloh  Se-ngae C 909359
9 Mr.Furkon  Sahma C 805990
10 Mr.Maroseh Sameng V 851488
11 Mr.Muhammad Kalo V 769870
12 Mr.Abdulkode Tamoh Y 856001
13 Mr.Sakareeya  Bungo H 954125
14 Mr.Subri Saiwaree B 816115
15 Miss.Nurihan  Musor C 909355
16 Miss.Nurihasnee Musor Y 645567
17 Mr.Muklis Doloh M 798965
18 Master Asimee Saiwaree C 909366
19 Mr.Anas  Yunu M 809695
20 Miss.Samihah Waebuesa V 863049
21 Mr.Nasrudin  che-ngoh V 751613
No. Name-Surname Passport No.
22 Miss.Batreeyah Duereh Y 683619
23 Mr.Waeu-seng Kasaw C 790713
24 Miss.Fadeela Samoh V 771069
25 Mr.Saman  Waesamaae V 761036
26 Miss.Nurisan Chesaleng P 739020
27 Mr.Atif  Salah P 748022
28 Mr.Muhammadsabidin Sana-arpo U 783275
29 Miss.Atfah  Lateh E 828970
30 Mr.Ahama Sama H 949961
31 Mr.Ruslan Aware Y 854353
32 Mr.Wae-alee Waenu Y 685527
33 Miss.Faridah Chelong V 851481
34 Mr.Asamee Che-a H 959437
35 Mr.Usaman Samapa M 678320
36 Mrs.Nurhanani Samapa V 869334
37 Master Mohammad  Samapa M 799288
38 Mr.Amar  Samapa M 973563
39 Mr.Muhammad Waedueramae N 976965
40 Mr.Sumsudding  Etae M 798724
41 Mr.Nuhayati  Samae Y 696961
42 Master Afandi Tah M 792622
No. Name-Surname Passport No.
43 Miss.Fatayah  Paetoh S 678376
44 Mr.Mahalem Jehni Y 868932
45 Mr.Wanhasun Waehayi U 861321
46 Mr.Tuanmarwan Tuwanhaji  
47 Miss.Mareeyah  Tamong  Y 852190
48 Mr.Muhammadasri Methalong N 975901
49 Mr.Lan Benhajijehtae M 789454
50 Mr.Saifunloh  Salae U 870266
51 Mr.Pradit  Saiyid J 704592
52 Mr.Maskanda Buenae P 748224
53 Mr.Phaison Sani M 837749
54 Miss.Nurainee  Bornoh C 922691
55 Master Salman  Sani N 970233
56 Miss.Asma   Noree A 918476
57 Mr.Yahideen  Maseng E 716948
58 Mr.Atif  Salaeh P 748022
59 Mr.Ruechuphon Radinghin A 953489
60 Miss.Waratta Wanaeloh X 611530
61 Mr.Kiattisak Panleng C 917036
62 Mr.Chunhapon Radinghin G 740428
63 Mr.Sarawut Luealon Y 804825
No. Name-Surname Passport No.
64 Mr.Ashari Srisawang  Y 698886
65 Mr.Ni-asis Waedueramae P 701273
66 Mr.Attufai Waesama-ae H 922747
67 Mr.Seree Posoe Y 804827
68 Mr.Vatcharachai Kradueangdeth R 713791 
69 Mr.Somchay Mahaman R 716470
70 Mr.Sarayut Duangpuek H 771847
71 Mr.Surachai Sangsri C 910124
72 Mr.Hasan Chengo U756782
73 Mr.Sulkiflee Daramae V 706192 
74 Mr.Sobree Tahe  Y 747704
75 Mr.Hasan Kayem A 919968
76 Miss.Saadah Kareemee Z 891922
77 Mr.Ruslee Anantapatiphong Y 61730
78 Mr.Sainon Korlam  
79 Mr.Ismaun Yatikul  
80 Mr.Lukman Seng U 769645
81 Mr.Aman Saai R 632190
82 Mr.Muhammadhillmee Maseng M 792624
83 Mr.Nuryihan Yiheng V 859404
84 Miss.Abdulhakam Salaebing Y 635322
No. Name-Surname Passport No.
85 Miss.Baiduree Pohloh C 804201
86 Mr.Abdunbari Kaheng Y 731935
87 Mr.Nukman Jehtae V 869347
88 Mr.Lutfee Kasamasu Y 637892
89 Mr.Koled Nawae V 769872
90 Miss.Ropiyah Arsae M 649665
91 Mr.Muhammatsukkri Langchi M 792632
92 Mrs.Walfatin Langchi U 870800
93 Mr.Abdurohim Salaeh M797306 
94 Mr.Seerot Kama T 701228
95 Miss.Batreeyah Sateeya Y 683614
96 Mr.Abdunloh Samaeng M 783140
97 Mr.Chartchai Pengpoung V 869317
98 Mr.Sarawut Muddin E 77376
99 Mr.Muktarn Tuebingmah V 778469
100 Mrs.Badreeyah Waehayee A 911216
101 Miss.Salwa  Waehayi U 773007
102 Mr.Sittipong Munikom R 728652
103 Miss.Murani Abduloh P 701273
104 Mr.Muhamadhanif Da-oh R 635404
105 Miss.Nuriman Samoh U 867987
No. Name-Surname Passport No.
106 Mr.Abdul-asi Sahoh U 756408
107 Mr.Adizin Nirae B 805738
108 Mr.Supparoek  Charoenpo I 958972
109 Mr.Mahamaseedee Kechi C 910142
110 Mr.Sakariya  Kama V 763903
111 Mr.Waemahadee Waehayee H 948908

 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เพื่อรับรหัสก่อนไปรับตั๋วเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิTel. 02-949-4114

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194