หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> ข่าวกีฬา By Hacker JoKer Thailand
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ปิดฉากเรียบร้อย พร้อมปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน

สำนักข่าวมุสลิมไทย ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

            ปิดฉากเรียบร้อย สำหรับการจัดประชุมสัมมนาครั้งสำคัญในประเทศไทย และนี้เป็นการจัดประชุมสัมมนาครั้งแรก ที่มีการจัดขึ้นในประเทศที่มุสลิมไม่ได้เป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ

            พร้อมกันนั้นได้มีการประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

 ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554


จากการประชมผู้บริหารมัสยิดอาเซียน ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กุมพาพันธ์ 2554 ณ.ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียตริ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติให้ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานครว่าด้วยบทบาทของมัสยิดอาเซียน ดังต่อไปนี้
1. มัสยิดเป็นศูนย์การศึกษา เป็นคลังแห่งวิชาการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
2. มัสยิดเป็นศูนย์กลางของประชาคมมุสลิมในชุมชน เป็นแหล่งศึกษาอบรม และเผยแผ่คุณธรรม จริยธรรม
3. มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ การฝึกฝนอาชีพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี ความสันติสุข และความจำเริญรุ่งเรืองของชุมชน
5. มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ต้องมีความสะอาด ความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดี
6. มัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมในการเชิญชวนมนุษยชาติสู่การเข้าใจอิสลาม
7. กิจกรรมของมัสยิดควรเป็นการสร้างความเป็นมิตร ทั้งมุสลิมและมิใช่มุสลิมที่อาศัยอยู่รอบมัสยิด
8. ผู้บริหารมัสยิดควรรู้จักมักคุ้นสัปปุรุษให้ครอบคลุมทั้งชาย หญิง ผู้อาวุโสและเยาวชนเพื่อให้กิจกรรมมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติ
9. เราต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้สภามัสยิดอาเซียนจัดการประชุมผู้นำมุสลิม ผู้บริหารมัสยิดเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ และส่งเสริมการเยี่ยมเยียนชุมชนมุสลิมในกลุ่มอาเซียน ตามโอกาสอันควร
10. เราต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารมัสยิดในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมุสลิมให้มีศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสัมคมโลก

- www.muslimhai.com

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

มัสยิดอาเซียน forsimas 2011

 

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194