หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ข้อคิดดีๆจากหนังสืออิสลามกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม

สุขสาระ มุสลิมไทยดอทคอม : ข้อคิดดีๆจากหนังสืออิสลามกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม
www.muslimthai.com

ข้อคิดดีๆจากหนังสืออิสลามกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม

สำหรับหนังสือ อิสลามกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม ที่ผมได้นำเสนอคราวที่แล้ว คราวนี้จะขอนำรายละเอียดในส่วนต่างๆที่เป็นประโยชน์มาให้ได้อ่านกันเพิ่มเติมครับ เริ่มกันเลยนะครับ

มลภาวะทางน้ำ

โลกแหล่งน้ำเป็นชื่อย่อของโลกที่แท้จริง  3  ใน 4 ของโลกน้ำครอบคลุมไปด้วยน้ำ 72 %  มีเพียงหนึ่งส่วนที่เป็นแผ่นดิน  

วัฏจักรน้ำตามธรรมชาตินี้ได้ถูกสอบไว้โดยมลพิษของมนุษย์นั่นคือ

1.สารไนโตรเจนจากการใช้ปุ๋ยเครื่องมืออย่างกว้างขวางและสารฟอสเฟสจากยาฆ่าแมลง
2.ฝนกรดที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ
3.ขยะพิษที่ถูกทิ้งลงไป  หรือซึมลงไปในน้ำ  ทำให้น้ำสกปรก  เช่น  การระบายของโสโครก

มลภาวะทางอากาศ

ภาวะมลพิษที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในบรรยากาศนั้น  ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์เท่านั้น  แต่ยังเกิดปัญหาต่อสัตว์  นก  ปลา  พืชผักและป่าทั่วโลกได้หายนะกับสิ่งนี้  มิได้เว้นแม้แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิต  การเซาะกร่อนของทัชมาฮาล นอกจากจะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศแล้ว ก็ยังเกิดการขาดแคลนน้ำสะอาด  การกำจัดขยะที่ไม่เพียงพอ และการขาดสิ่งอำนวยความสะดวก

มลภาวะในดิน

มลภาวะมิได้จำกัดอยู่แค่ในน้ำและอากาศเท่านั้นแต่ตอนนี้มันยังแพร่ขยายไปในแผ่นดินด้วย  แผ่นดินมิได้มีแค่เพียงดินเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงทุกสิ่งที่อยู่บนผืนดินหรืออยู่ใต้นั้น  เช่น  ป่า  มด  ปลวก  ต้นไม้  อาคาร  นกและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกด้วย  มนุษย์ก็อาศัยอยูบนแผ่นดินและพวกเขาก็ถูกสร้างมาจากดินเหนียว  แผ่นดินยังมีแร่ธาตุเช่น ถ่าน  ก๊าซ  น้ำมัน  ลาวาและสิ่งอื่นๆ อีก  ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงระบบที่ถูกจัดไว้อย่างสวยงามของโลกสีเขียวแห่งพืชพันธ์

การทำลายป่า

ป่าเป็นทรัพย์สินทางธรรมชาติที่มีค่ามากที่สุดบนโลก  แต่เราตัดหรือเผาป่าโดยไม่จำแนกแยกแยะเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุบางอย่าง  หรือเผาป่าโดยไม่ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่โลก  เช่น  ฝนตก  สภาพอากาศ  การกลายเป็นทะเลทรายและการพังทลายของดิน  เราสร้างเขื่อนเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำโดยไม่คิดถึงผลทางด้านนิเวศที่มีต่อคนที่อยู่อาศัยอยู่เหนือสายน้ำและใต้สายน้ำ  เราใส่สารเคมีที่เป็นอันตรายและทิ้งขยะพิษบนแผ่นดินของประเทศที่กำลังพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงผลอันตราย
 
ปฏิกิริยาเรือนกระจก

โลกนี้ก็เหมือนกับดวงดาวอื่นๆ  ของระบบสุริยะซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีอยู่ของเนบิวลาจากไฮโดรเจนที่มีก๊าซจำนวนมากมายมหาศาล  และจากวัตถุเล็กๆ  โดยพระผู้ทรงสร้างด้วยกฏและระบบจักรวาลที่ถูกคำนวณได้เป็นอย่างดี  การสร้างสวรรค์หมายถึงระบบสุริยะและระบบอื่นๆ  อีกพันล้านๆ ระบบนี้กว้างใหญ่ไพศาลมาก  เป็นระบบอย่างดีในธรรมชาติของมัน

การร้อนขึ้นของโลกได้ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ ชีวิตสัตว์ป่า การเกษตรและสุขภาพของมนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่ได้สังเกตุ ผลของการร้อนขึ้นนี้ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกกับภูเขาน้ำแข็งกำลังละลาย  ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น

ฝนกรด

การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ก่อให้เกิดออกไซด์ของซัลเฟอร์และไนโตรเจน  ในแสงอาทิตย์สารประกอบเหล่านี้จะสร้างการสังเคราะห์ออกไซด์ขึ้นมา  ซึ่งเมื่อมันตกลงมายังต้นไม้หรือผืนดินแล้ว  ผลของมันจะเป็นกรด  อย่างรุนแรง

คำว่า “ฝนกรด”  รวมถึงฝน  ฝนที่ตกลงมาเป็นลุกเห็บ  หิมะ  และหมอก  ซึ่งถูกทำให้เป็นกรด  โดยสารประกอบต่างๆ  จนเป็นฝนกรดซึ่งทำให้เกิดมลพิษและความเสียหาย

ฝนกรด  หมอกควันในเมือง  การแพร่ขยายทางด้านนิวเคลียร์และเคมีล้วนเป็นตัวทำให้โลกร้อนขึ้น และเพิ่มความหายนะนิวเคลียร์และเคมีล้วนเป็นตัวทำให้โลกร้อนขึ้นและเพิ่มความหายนะทางด้านนิเวศอย่างอื่นๆ ขึ้นมา

การกลายสภาพเป็นทะเลทราย

ทะเลทรายเป็นสิ่งที่ถูกเฝ้ามองในทุกส่วนของโลกทะเลทรายสะฮาราและอาลาฮารี  แห่งอาฟริกา  และทะเลทรายโกบีแห่งเอเชียเป็นที่รู้จักกันดีที่สุด  แต่ก็มีทะเลทรายใหญ่หลายแห่งในอเมริกาและออสเตรเลียด้วยเช่นกัน  นักวิทยาศาสตร์และนักค้นคว้ากำลังขมักเขม้นศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว  และเมื่อเร็วๆ นี้เอง  ที่พวกเขารู้ว่าทะเลทรายไม่ได้หยุดนิ่ง  แต่มันกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เข้าไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอันเนื่องมาจากความผันผวนของสภาวะอากาศ  และการกระทำของมนุษย์

ทะเลทรายเป็นสถานที่มีแต่ทรายซึ่งเป็นสถานตรงข้ามกันของความขรุยระดับความละเอียดอ่อนชีวิตและไม่มีชีวิต  พายุลมและความเงียบสงบและมันเป็นแหล่งที่มาของอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งวัตถุและจิตใจทรัพยากรน้ำมัน  ก๊าซและแร่ธาตุที่ถูกซ่อนเร้นของมันไม่ใช่ว่าเล็กน้อย  แต่ความหายนะทางธรรมชาติอย่างกว้างของมันก็สามารถทำให้กำลังตายได้

มีความสับสนบางอย่างและแม้กระทั่งความขัดแย้งในเรื่องคำจำกัดความของคำว่าการกลายสภาพเป็นทะเลทราย  แต่ความจริงก็ยังคงเป็นเช่นนั้นที่ว่าประมาณ 1 ใน 3 ของบริเวณแผ่นดินที่แห้งแล้ง

สารเคมีและก๊าสพิษ

ในจำนวนสารเคมี  103  ชนิดที่รู้จักกันในโลกเรานั้นมี  20  ชนิดที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์  สัตว์และต้นไม้  ส่วนที่เหลือนั้นป็นอันตรายต่ออวัยวะและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น  เช่นตะกั่ว  โครเมียมและปรอท  แร่ธาตุสามตัวนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการผลิตแบตเตอร์รี่และบุหรี่  ส่วนใหญ่สารเหล่านี้และสารประกอบมันอีกนับพันชนิดได้ถูกใช้อุตสาหกรรมต่างๆที่จบลงด้วยการทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดมลภาวะลำพัง  สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวก็ผลิดขยะพิษ  300 ล้านตันต่อปีนั้นคือมากกว่า 1 ตันต่อหัวกว่าครึ่งหนึ่งของขยะเหล่านี้เป็นขยะแข็ง  เป็นที่รู้จักกันดีว่าสารอินทรีย์สังเคราะห์หลายตัวจะทำลายหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเคมีของธรรมชาติ  ดังนั้นอุตสาหกรรมเป็นภาคที่บริโภคพลังงานมากที่สุดของการพัฒนา   

การเดินทางและท่องเที่ยว

การเดินทางและการท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่กำลังขยายตัวในปัจจุบันก็กำลังมีทีท่าคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากทั้งนิ้เนื่องจากการใช้การขนสงทางอากาศทางพื้นดินและทางน้ำอย่างไม่ถูกต้องและมีการควบคุมมลภาวะน้อยมาก

 มีข้อเสนอแนะว่านอกจากการลดการบริโภคพลังงานน้ำมันและก๊าซหินแล้วการใช้ก๊าซธรรมชาติอีเทน ไฟฟ้าพลังงานน้ำ  ลม  และพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจช่วยลดภาวะสูงลงได้

ไม่มีใครคิดสำรวจถึงเรื่งมลภาวะทางด้านศีลธรรมและสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวได้ สร้างขึ้งในจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม  เหล่านี้เราลืมไปว่ามนุษย์มิใช่แค่เพียงสัตว์ที่มีสติปัญญา  ที่ต้องการตอบสนองความต้องการทางด้านร้างกายทั้งนั้นยังเป็นสิ่งมีชีวิตทางด้านศีลธรรมมีแนวโน้มว่าจะหมดไปในคลับเฮ้าส์หรือสถานที่คาสิโนที่ มีการดื่ม  การเต้น  การพนันและการหาความสำราญจากผู้หญิงที่เสพยา

สงครามและความรุนแรง    
             
สงครามได้ถูกทำลายเป็นครั้งแรกโดย อาเบล ( กอบิล ) เมื่อเขาได้ฆ่า  เคน ( ฮาบิล ) น้องชายของเขาดังคำบอกเล่าของคัมภีร์ศาสนา   เขาเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ฆ่าคนอื่นๆ  ต่อมาเขาได้สำนึกผิดแต่ความผิดได้ทำไปแล้วในทำนองเดียวกัน  สันติภาพระหว่างเผ่า  ครอบครัวและชาติต่างๆ  ก็ได้ถูกทำลายแม้ในโลกที่ถูกเรียกว่าอารยธรรม

 ในสงครามและความรุนแรกผู้ชนะและผู้แพ้ล้วนแต่จะต้องสูญเสีย  ทั้งทางด้านกายภาพและศีลธรรม  แต่การสังหารหมุ่  การปล้นสะดม  และการทำลายอันน่าสะพรึ่งกลัวในความสำนึกของมนุษย์ก็ยังดำเนินต่อไป

การสูบบุหรี่  การดื่มสิ่งมึนเมาและยาเสพติด

การสูบบุหรี่

ขณะที่ประชาชนส่านใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วตระหนักว่าการสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดโรคและทำลายสุขภาพเท่านั้นแต่มันยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตด้วย

ในเขตนอกเมืองของประเทศที่มีประชาชนหนาแน่น  เช่นจีน  อินเดีย  อินโดนีเซียและบังคลาเทศ  ผมได้เห็นด้วยตาตัวเองว่ามีผู้สูบมอระกู่มากเพราะมันเปันประเพณีที่ปฎิบัติกันมา  บางคนถือว่าการสูบมอระกู่นี้มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่  แต่มันก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายคาร์บอนมอนอกไซด์  น้ำมันและนิโคตินในยาสูบเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคมะเร็งปอด  นอกจากเป็นอันตรายแล้วนิโคตินยังสกปรก  ควันและกลิ่นยังทำให้เกิดมลภาวะอย่างหนักอีกด้วย

การดื่มสิ่งมึนเมาและยาเสพติด

มีหลักฐานปรากฎชัดว่าการดื่มแอลกอฮอร์และยาบางอย่างเป็นสิ่งที่อนุญาติให้รับการบริโภคเพียงเล็กน้อยในอดีต  เช่นในสมัยพระเยซูลูกหลานของอิสราเอลได้รับอนุญาติให้ดื่มน้ำองุ่นหมักที่พวกเขาเรียกว่าไวน์เพียงเล็กน้อยเมื่ออิสลามมา  อัลลอฮฺทรงรู้ว่าในวันข้างหน้าการบริโภคสิ่งมึนเมาจะเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้าง  และยุคของเรา  อุตสาหกรรมจะทำให้เกิดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จำนวนมหาศาล  ดังนั้นในบัญญัติแห่งอิสลามเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และสิ่งมึนเมาจึงได้ถูกสั่งห้ามโดยสิ้นเชิง

การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว

ในอัตราปัจจุบันประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2  พันล้านคนจากจำนวนที่มีอยู่ประมาณ 5 พันล้านคนอีก  20 ปีข้างหน้า  ในประเทศที่กำลังจะพัฒนานั้นอัตราการเกิดจะสูงกว่าอัตราการตายของทารกก็เช่นกัน  มลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจทำให้เกิดการเจริญพันธ์ของทารกมากก็ได้

การวางแผนครอบครัวโดย  การทำแท้ง  การร่วมเพศที่ถูกทำให้เป้นที่ยอมรับทางกฎหมาย  และการใช้ชีวิตเกย์การมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรสโดยการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดและการปฎิบัติที่ไร้ศีลธรรมต่างๆ    ในการแก้ปัญหาของตะวันตกซึ่งมีประชากรที่มีอายุ  ความจริงแล้วการพัฒนาศลีธรรมและครอบครัวที่สมบูรณ์ตามแนวทางของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป้นสำหรับเราทุกคนและไม่จำเป็นต้องห้ามอะไรนอกจากการคุมกำเนิด บางรูปแบบเท่านั้นมันเป็นเพราะความไม่เท่าเทียมกันและความเสื่อมโทรมต่างหาก  ไม่ใช่การเพิ่มประชากรเป็นสาเหตุ

การกระทำที่ไร้จริยธรรม

ประเทศที่พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนั้นแทบจะไม่ได้ใช้มาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมเลย  ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  แรงจูงใจในกำไรเท่านั้นคือเป้าหมายแรกของพวกเขา ประเทศเหล่านี้สร้างอาณาจักรครอบครองอาณาจักรนิยม  ใช้แรงงานโดยอาศัยระบบทาส  และ  ค่าแรง  ต่ำ  เผาผลาญ  เชื้อเผลิงฟอสซิลสร้างมลภาวะขึ้นบนแผ่นดิน  น้ำและบรรยากาศสร้างเมืองย่อมๆ  สิ่งที่อำนวยความสะดวกทางด้านอนามัยและการพักผ่อนเพียงน้อยนิด ทิ้งขยะตามธรรมชาติ  และสารเคมีบนพื้นดินและน้ำและสร้างเครือข่ายทางด้านการคมนาคมอุตสาหกรรม

เห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นน้ำมือมนุษย์เพื่อสร้างความเจริญ มั่งคั่ง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำลายโลกเราทั้งสิ้น  แม้เพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ก็ยังมีครับ  เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราคงต้องระแวดระวังในการใช้ชีวิตกันมากขึ้น หรือใครมีวิธีการที่จะไม่ทำให้โลกของเราเกิดวิกฤติเร็วกว่าที่ควร ก็เสนอมาได้นะครับจะได้ช่วยกันรณรงค์หยุดการทำร้ายโลก สิ่งที่เอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) สรรค์สร้างมาให้เป็นที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์ให้กับมนุษย์ เพื่อเราจะได้ไม่เป็นผู้หนึ่งที่ตกอยู่ในฐานะของผู้ที่ทรยศในคำสั่งของพระองค์ - สุขสาระ มุสลิมไทยดอทคอม

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194