หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
มุมมองหนึ่ง ได้อะไร จากโครงการค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ?
มุมมองหนึ่งได้อะไร จากโครงการค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ?  
   ข่าวจากศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
   โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย   

   เยาวชน

     
เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ โดย โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย  ได้ร่วมสนับสนุน ค่ายเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน  6 ค่าย ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและลำปาง โดยมีมัสยิดที่ทางศูนย์ประสานงานภาคเหนือสนับสนุนดังนี้

๑.โครงการค่ายอบรมจริยธรรมยุวชนมุสลิม ต้านยาเสพติด  ณ.มัสยิดอัลมุเนาวะเราะห์   ต.ริมกก  อ.เมือง จ.เชียงราย  วันที่  ๑-๑๗  เมษายน  ๒๕๕๔

๒.โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนเพื่อสุขภาวะต้านยาเสพติด  ณ.มัสยิดอัลเอี๊ยะซาน(บ้านยาง)  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  วันที่  ๑๑ –๑๕ เมษายน  ๒๕๕๔

๓.โครงการค่ายอบรมเยาวชนชาวเขา (ครั้งที่ ๒๐)  ณ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาบ้านเวียงหมอก หมู่ ๑๐  ต.ห้วยซอ อ.เชียงของ  จ.เชียงราย   วันที่   ๖-๑๗  เมษายน  ๒๕๕๔

๔.ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามเยาวชนมุสลิมื เพื่อสุขภาวะและต่อต้านยาเสพติด ๘ จังหวัดภาคเหนือ  ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔  ๑๑-๑๗ เมษายน  ๒๕๕๔

๕.ค่ายอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดร้อน เพื่อสุขภาวะและป้องกันยาเสพติด  ณ.มัสยิดอันนูร  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  วันที่  ณ.มัสยิด อัลฟาลาฮู  ตำบลเวียงเหนือ อ.เมือง  จ.ลำปาง  ระหว่างวันที่  ๑๐ –๑๗  เมษายน  ๒๕๕๔

๖.โครงการค่าอบรมศาสนาและจริยธรรม เยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน (ครั้งที่ ๘) ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๖  เมษายน  ๒๕๕๔   ณ.มัสยิด อัต-ตักวา  เชียงใหม่

         อาจถือได้ว่าเป็นนโยบายของแต่ละมัสยิด หรือจะเรียกได้ว่า ได้ว่า เป็นแผนประจำปี ของแต่ละมัสยิดที่มีกำลังความสามารถ และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมประจำปีที่มีคุณค่าแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ก็ว่าได้ และก็เป็นเรื่องจำเป็นที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องนำเด็กมาเข้าค่ายกัน  เพราะถือได้ว่า ***ค่ายอบรมเยาวชนเป็นทางออกของสังคมมุสลิมอีกช่องทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาสังคม เยาวชนจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตซึ่งในบางครั้งผู้ปกครองเองไม่มี โอกาสฝึกฝนลูกของตน เช่น ความอดทน การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ การอยู่ด้วยกันในสังคมหมู่มาก การเสียสละ การแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้าง การเผชิญหน้ากับปัญหา ฯลฯ

               ซึ่งพัฒนาการของการจัดค่ายอบรมเยาวชนนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมาย หลักของผู้จัด หรือการกำหนดทิศทางของผู้จัด เช่น เน้นจริยธรรมอิสลาม เน้นการติวทางวิชาการ เน้นการฝึกฝนทางด้านภาษา เน้นการอาสาพัฒนา เน้นการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี เป็นต้น ดังกล่าวนั้นสามารถผสมผสานสาระอยู่ในค่ายเดียวกันได้ หรือจะแยกสาระให้จริงจังไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
 
       แต่สิ่งสำคัญที่สุด ค่ายนั้นไม่ใช่โรงเรียนหรือห้องเรียนหรือมีการบริหารแบบโรงเรียน เพราะทางจิตวิทยาการจัดค่ายตามประสบการณ์ที่ผ่านมา ค่ายเป็นโอกาสที่จะให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆกับบรรยากาศที่ท้าทายและการเผชิญ ทำให้เยาวชนลืมบรรยากาศเก่าๆ เพราะมิฉะนั้นพฤติกรรมก็จะอยู่อย่างเก่า เช่น ถึงเวลาเข้าห้องเรียน ถึงเวลาก็พัก ถึงเวลาก็มีสอบ และรับเกียรติบัตร แต่ค่ายอบรมเยาวชนไม่ปฏิเสธบรรยากาศเก่าทั้งหมดซึ่งจะถูกผสม ผสานเข้าด้วยกัน เช่น จากห้องเรียนเป็นฐานวิชาการ จากครูก็เป็นพี่เป็นน้อง จากครูก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ จากครูก็จะเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากร เป็นต้น

       การจัดกิจกรรมในค่าย เช่น กิจกรรมนันทนาการ , ฐานวิชาการศาสนา ,  ฐานทักษะชีวิต , ฐานกิจกรรมผจญภัย warlk rally , spot day , กีฬาสัมพันธ์ , เกมส์แข่งขัน , การแสดงความสามารถ , การชมวีดีทัศน์ , การท่องจำดุอาอฺ , การท่องจำกุรอาน , ละหมาดญะมาอะห์(ละหมาดร่วมกันเป็นหมู่คณะ) , ข้อคิดหลังละหมาด , กล่าวคำปฏิญาณชาวค่าย , กล่าวชะฮาดะห์(คำปฏิญานตน) , กล่าวปรัชญาชาวค่าย , ทบทวนกฏระเบียบการอยู่ร่วมกัน ความเป็นระเบียบวินัยและความสะอาด หรืออีกหลายรูปแบบที่ถูกรวมอยู่ในค่ายเดียวกัน ..นี่คือการจัดค่ายอบรมเยาวชนที่ผู้เขียนเห็นว่าสมบูรณ์ที่สุด  

  สำหรับการเรียนรู้ศาสนานั้น ค่ายอบรมเยาวชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเยาวชนภายในช่วงเวลาที่กำหนดได้ แต่เพียงส่งเสริมบรรยากาศหรือวิถีชีวิตอิสลามให้กับเยาวชนเป็นประจำทุกวัน ให้เยาวชนได้สัมผัสกับกลิ่นไอของศาสนา ให้เยาวชนได้รู้คุณค่าของความเป็นมุสลิม ฯลฯ ดังนั้น การเรียนรู้ศาสนาภายในค่ายไม่ใช่ประเด็นหลัก และไม่ใช่ประเด็นเสริมหรือย่อย แต่เป็นประเด็นที่ถูกรวมไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่กำหนดภายในค่ายอย่างมีวิถีปฏิบัติ มีศาสตร์มีศิลป์และทักษะเข้าด้วยกัน***


  วัลลอฮุอะอฺลัม
ขอบคุณข้อมูล  
***บทความเรื่อง มุมมองการจัดค่ายอบรมเยาวชนWritten byมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา
  http://www.wamythai.org


   99
   
   00
   
   --
   
   --8
   
   99
   
   888

   
   000
   
   99999
   
   
   จตคต
   
   0565
   
   0909
   
   0998
   
   
   ึ765
    

 ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
 โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

สนับสนุนข้อมูลโดย  มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194