หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
โต๊ะครูบอก มุสลิมขับรถฝ่าไฟแดง ไม่บาป ?

สำนักข่าวมุสลิมไทย

ฝ่าฝืนกฎจราจรผิดด้วยหรือ?
http://www.fityah.com

 

ชัยคฺ มุฮัมมัด ศอลิห อัลมุนัจญิด
อบุล อิซซฺ แปลและเรียบเรียง

 

คำถาม มี บางคนไม่ยอมทำตามกฎจราจร เมื่อถามพวกเขาว่าทำไมไม่ยอมปฏิบัติตาม พวกเขาตอบว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺหรือศาสนาของพระองค์ ดังนั้นพวกเราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎจราจร สิ่งที่พวกเขากล่าวมานั้นถูกต้องหรือไม่?

คำตอบ เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและมารยาทการการใช้ถนน ด้วยเหตุผลหลายประการ รวมทั้งเหตุผลดังต่อไปนี้

ประการแรก

การ ปฏิบัติตามกฎจราจรจะเป็นการปกป้องชีวิตของผู้คนเพราะชีวิตถือเป็นหนึ่งจาก สิ่งพื้นฐานห้าประการที่ชะรีอะฮฺให้การคุ้มครองสิ่งพื้นฐานทั้งห้าประการ ได้แก่ ชีวิตของมนุษย์ ความรู้สึก ทรัพย์สิน เกียรติยศและศาสนา

การ ละเลยกฏจราจรและมารยาทบนท้องถนนบ่อยครั้งได้นำไปสู่ความตายและทำให้ผู้อื่น เสียชีวิตซึ่งเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮฺทรงห้ามไว้ พระองค์ตรัสไว้ว่า “และบรรดาผู้ที่ไม่วิงวอนขอพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์ และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตซึ่งอัลลอฮ์Sample Imageทรง ห้ามไว้ เว้นแต่ การลงโทษในวันกิยามะฮ์จะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับเขา และเขาจะอยู่ในนั้นอย่างอัปยศ เว้นแต่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว และศรัทธาและประกอบการงานที่ดี“ (อัลฟุรกอน 25:68-70) นบี(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม )กล่าวไว้ว่า “คนจะยังคงได้รับการตัดสินไปตามศาสนาของเขาตราบใดที่เขายังไม่หลั่งเลือดซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม” (บุคอรี)

การขับพาหนะเร็วเกินไปนับเป็นการกระทำที่ขาดความยั้งคิด เป็นการฆ่าผู้อื่นและเป็นการฆ่าตัวตาย  และอัลลอฮฺทรงเตือนผู้ที่กระทำดังกล่าว พระองค์ตรัสว่า “และ จงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอและผู้ใดที่กระทำเช่นนั้นโดย เจตนาละเมิดและข่มเหงแล้ว เราก็จะให้เขาเข้าไฟนรกและนั่นเป็นสิ่งที่ง่ายดายแก่อัลลอฮฺ” (นิสาอฺ 4:29-30) นบี(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม )กล่าวว่า “...และผู้ใดฆ่าตัวตายด้วยการแทงด้วยเหล็ก เหล็กดังกล่าวจะคงอยู่ในมือของเขาโดยที่เขาจะจ้วงแทงท้องของตัวเองอยู่อย่างนั้นตลอดกาล” (บุคอรีย์และมุสลิม)

ประการที่สอง

การเชื่อฟังกฏจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อฟังผู้มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งอัลลอฮฺทรงบัญชาให้เราเชื่อฟังดังที่พระองค์ตรัสว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงเชื่อฟังอัลลอฮฺ และเชื่อฟังร่อซูลเถิด และผู้ปกครองในหมู่พวกเจ้าด้วย” (อันนิสาอฺ 4:59) นบี(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม )ได้กล่าวว่า “ศาสนาคือความบริสุทธิ์ใจ” พวกเรา(เศาะฮาบะฮฺถามขึ้นว่า “แก่ใครหรือ” ท่านตอบว่า “แก่อัลลอฮฺ แก่คัมภีร์ของพระองค์ แก่ศาสนทูตของพระองค์ แก่ผู้นำมุสลิมและแก่มุสลิมทั่วไป” (มุสลิม)

ประการที่สาม

การเชื่อฟังกฏจราจรนับเป็นท่าทีที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งใช้แก่บ่าวผู้ศรัทธาดังที่พระองค์กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่า “และ ปวงบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาปราณีคือบรรดาผู้ที่เดินบนแผ่นดินด้วยความสงบ เสงี่ยม และเมื่อพวกเขาโง่เขลากล่าวทักทายพวกเขา พวกเขาจะกล่าวว่า ศานติหรือสลาม” (อัลฟุรฺกอน 25:63) ซึ่งหมายความว่าสุภาพกว่า สงบเยือกเย็นกว่าและมีมารยาที่สง่างามกว่า อัลลอฮฺทรงแจ้งให้เราทราบอีกว่า ลุกมานผู้ปัญญาได้แนะนำแก่ลูกชายของท่านว่า “และเจ้าจงก้าวเท้าของเจ้าพอประมาณ และจงลดเสียงของเจ้าลง แท้จริงเสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียง(ร้อง)ของลา” (ลุกมาน 31:19) หมายถึงมารยาทในการเดินนั้นให้มีความสมดุลระหว่างความเชื่องช้า การไม่ระมัดระวังและความเร่งรีบ

นบี(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม )เคย กล่าวว่า การนำสิ่งอันตรายออกจาทางสัญจรนับเป็นแขนงหนึ่งของอีหม่าน และยังมีหะดีษที่กล่าวถึงการที่อัลลอฮฺได้ให้ชายคนหนึ่งเข้าสวรรค์อันเนื่อง มาจากได้นำหนามออกทางทางเดิน  ดังนั้นช่างผิดพลาดเพียงใดการที่พวกเขาเหล่านั้นซึ่งทำอันตรายแก่มุสลิมบนท้องถนนด้วยการไม่ใส่ใจและขับด้วยความเร็วเฉียดตายSample Image

คน จำนวนมากมักแสดงความเห็นแก่ตัว เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับมุสลิมด้วยกันเอง พวกเขาจึงฝ่าไฟแดงและละเลยสิทธิของผู้อื่นแม้ว่าผู้มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือรีบร้อนมากกว่า ขณะที่อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงบรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านนบี(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม)ว่า “และ(ชาวอันศอรฺ)ให้สิทธิผู้อื่น(มุฮาญิรีน)ก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความจำเป็นมากกว่าก็ตาม” (อัลหัชรฺ 59:9) พวกเขามักจะให้ความสำคัญแก่พี่น้องของพวกเขาในทุกๆเรื่อง แม้ว่าพวกเขาจะยังมีความจำเป็นในสิ่งนั้นก็ตาม  


            สุด ท้ายนี้ขอให้เราเกรงกลัวอัลลอฮฺในทุกการงานของเราและระลึกไว้เสมอว่าเราจะ ถูกสอบสวนทุกสิ่งที่เราได้กระทำไว้และทุกสิ่งที่เราละเลยไป

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194