หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ใครว่าการอบรมสัมมนาคือการไปเที่ยว?

สุขภาวะมุสลิม มุสลิมไทยดอทคอม : ใครว่าการอบรมสัมมนาคือการไปเที่ยว?

ไปงานสัมมนาแล้วได้อะไร?

หลายคนอาจแค่ได้ไปเที่ยว ได้ไปนั่งตากแอร์ ได้เงินค่าเดินทาง หรือบางคนกลับไปมือเปล่า แต่หลายคนที่มาเข้าโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม กลับไม่ได้กลับไปมือเปล่า 

โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม เป็นโครงการที่มีแนวทางการอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรมุสลิม โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย(สสม.) 


 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นต่างๆมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น

 เนื้อหาในการฝึกอบรมของโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมจะประกอบไปด้วยเรื่องจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้นำในการเสริมสร้างสุขภาวะ, กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และเนื้อวิชาสุดท้ายก็คือการศึกษาเรียนรู้ด้วยการดูงานชุมชนตัวอย่าง

 แล้วคนที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม เมื่อกลับไปยังชุมชนของตน เขากลับไปทำอะไรกันบ้าง

 ตัวอย่างแรกคือ คุณอำนวย หมุดทอง ประธานชุมชนสะและห์น้อย เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ สิ่งสำคัญที่คุณอำนวยนำไปใช้ก็คือการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เขาได้เขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ประสานงานภาคกลาง ใน “โครงการอบรมผู้สูงอายุ และอาหารสมุนไพร” จำนวน 54,000 บาท ขอการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 13,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการคุณโทษของยาเสพติด และ”โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน” ก็ของบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 30,000 บาท

ผู้เข้ารับการอบรมท่านต่อมาคือ คุณอับดุลเลาะ ยิ่งนิยม ผู้นำชุมชนมัสยิดแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง ปทุมธานี เมื่อกลับมาจากการอบรม เขาก็ได้นำความรู้เรื่องการเขียนโครงการไปขอรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลคลองหลวงเพื่อจัดทำโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนและคลองสวยน้ำใส เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ส่วนคุณมะเหรม ดาราไก และคุณยูโสป เทพรัตน์ ผู้นำชุมชนมัสยิดบ้านท่าสูง อ. ท่าศิลา จ.นครศรีธรรมราช หลังจากผ่านดารอบรมโรงเรียนผู้นำฯ รุ่นที่1 ได้กลับมาชี้แจงสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในชุมชน จำนวน 20 คน ไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านปาตาระ อ. สายบุรี จ. ปัตตานี และได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และเยาวชนได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ และรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆก็คือ คุณหมาดสะ หมานหนำ อิหม่ามมัสยิดดะว้าตุ้ลมัสลีมีนและผู้ใหญ่บ้านห้วยปลิง จ.ระนอง ซึ่งได้เข้าอบรมในโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม รุ่นที่ 2 เมื่อกลับมาจากการอบรมอิหม่ามหมาดสะได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รวมไปถึงการสร้างเสริมอาชีพด้วยการนำทะลายปาล์มที่โรงงานปาล์มสกัดลูกออกจากทะลายจนเหลือแต่วัตถุดิบทิ้งเปล่า มาเพาะเห็ดฟาง โดยใช้ทะลายปาล์มแทนฟาง แล้วเชิญเกษตรจังหวัดมาให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดจากทะลายปาล์มพร้อมทำการตลาดเห็ดฟางให้ด้วย

เมื่อมีความรู้ในการทำเห็ดฟางแล้ว ทางอิหม่ามหมานสะก็เขียนโครงการของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลิงเพื่อทำโครงการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม ซึ่งก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 60,000 บาท

ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 5 คนจากโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทยเป็นตัวอย่างได้ดีถึงการอบรมสัมมนาที่ไม่แค่จัดโครงการให้เสร็จๆไป

แต่ทว่าเป็นโครงการที่แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยสามารถสร้างผู้นำคนแล้วคนเล่าให้กลับไปสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนของตน

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194