หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
มาตรการทางสังคมในการรณรงค์ลดละเลิกสุราในชุมชน

สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม : มาตรการทางสังคมในการรณรงค์ลดละเลิกสุราในชุมชน
www.muslimthai.com

   
มาตรการทางสังคมในการรณรงค์ลดละเลิกสุราในชุมชน
   
 
   
 
เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม  2553 ศูนย์ประสานงานภาคกลาง แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) จัดโครงการหามาตรการทางสังคม รณรงค์ ลด ละ เลิกสุราในชุมชน ณ ห้องประชุมวีไอพี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขตสวนหลวง กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมหามาตรการจากหน่วยราชการต่างๆ อาทิ สำนักงาน ปปส. สำนักอนามัย กทม. กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำมัสยิด และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 36 คน
 
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้คนในชุมชนทราบถึงข้อห้ามของการดื่มสุราตามหลักศาสนาอิสลามและทำให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของสุราและทำให้เกิดมาตรการในการลด ละ เลิกสุราในชุมชนในที่สุด  เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ในปี 2543 คนไทยดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก และปี 2546 มีการดื่มเฉลี่ยสูงถึง 58 ลิตรต่อปี โดยสูญเสียเงินไปกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงปีละ 1.5 แสนล้านบาท และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ การดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายที่มีอายุระหว่าง 11-19 ปีที่เริ่มดื่มกันมากขึ้น
 
การจัดโครงการหามาตรการทางสังคม รณรงค์ ลด ละ เลิกสุราในชุมชน  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดมาตรการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเยาวชนและประชาชนอีกทางหนึ่ง  เพราะทำให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันถึงพิษภัยของการดื่มสุราและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราต่อไป
 
ในงานมีข้อเสนอต่างๆในการลดละเลิกสุราในชุมชน จะขอยกตัวอย่างบางส่วนมาเล่าสู่กันฟัง
คนแรก รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) กล่าวเปิดการประชุมว่า ปัจจุบันร้านค้าและห้างหลายแห่งมีการขายสุรา ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ โดยวางไว้ข้างขนมคบเคี้ยวหรือขนมของเด็ก ผมมองว่าเป็นการไม่ปกป้องเยาวชนของเรา
 
วันนี้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ทำการรณรงค์ชักชวนให้ชุมชนทำงานในเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง โครงการนี้จะล้มเหลวถ้าไม่เห็นชุมชนร่วมรณรงค์ต่อต้านโดยมีความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนในชุมชนอย่างแท้จริง วันนี้ สสม.เริ่มทำโครงการหามาตรการทางสังคม รณรงค์ ลด ละ เลิกสุราในชุมชนเป็นครั้งแรก โดยเริ่มต้นที่ภาคกลางและต่อไปจะจัดทำในทุกภาคที่มีศูนย์ประสานของ สสม.อีก 5 แห่งคือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง
โดยจะเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำทั้งมัสยิด บ้าน ชุมชนและโรงเรียน  วันนี้มีนักวิจัยที่จะมาชี้ให้เห็นว่าสังคมมุสลิมในเรื่องของสุราเป็นอย่างนี้ แล้วสังคมไทยพุทธ คริสต์และศาสนิกอื่นๆ เป็นอย่างไรไปถึงไหนแล้ว ถ้าเราไม่ทำวันนี้แล้ววันหน้าผมคิดว่ารุนแรงกว่านี้อย่างแน่นอน
 
ท่านต่อมา คือ อาจารย์ชาฟีอี นภากร อิมามมัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในเรื่องนี้ต้องเน้นที่การให้การศึกษา การรณรงค์ในชุมชนและสถานศึกษาอย่างจริงจัง ส่วนแนวทางของการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมของครอบครัวและสังคม และการใช้มาตรการทางสังคมที่ทางศาสนากำหนดไว้ เช่น ประเทศมุสลิมบางประเทศ ที่เมื่อใครดื่มสุราฐานะความเป็นมุสลิมจะหมดไปและไม่สามารถเป็นวลีในการแต่งงานได้ ถึงแม้เป็นบิดาของฝ่ายเจ้าสาวก็ตาม และไม่สามารถเป็นพยานในงานสำคัญต่างๆ ได้
ส่วนคุณสมชาย เกิดอยู่ ตัวแทนหนังสือพิมพ์ทางนำ นำเสนอมาตรการทางสังคมไว้หลายข้อว่า
"ต้องเน้นย้ำในเรื่องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ยังขาดความเข้มข้นในระดับชุมชน และในโรงเรียนบางแห่งครูยังไม่เป็นต้นแบบเท่าที่ควร ในโรงเรียนควรจัดให้มีการจัดนิทรรศการเรื่องพิษภัยของบุหรี่และสุราอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชน เน้นป้องกันและปราบสุราและยาเสพติดในชุมชนส่วนมาตรการทางสังคมให้ที่ดินวากั๊ฟ หรือที่ดินบริจาคของมัสยิด มีมาตรการให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนห้ามดื่มและเกี่ยวข้องกับสุราและยาเสพติด ส่วนงานแต่งงานของมุสลิมเป็นที่น่ายินดีว่าไม่มีสุราในงานเลี้ยงซึ่งเป็นที่ประทับใจของมุอัลลัฟหรือมุสลิมใหม่ที่เพิ่งเข้ารับอิสลามอีกมาตรการที่สำคัญคือ การตาย ถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องไม่ให้ฝังในกุโบร์ชุมชน
สิ่งที่อยากฝากไปยังหน่วยราชการคือ ทุกงานเลี้ยงไม่ว่าหน่วยราชการใด แม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขในงานเลี้ยงต้องมีสุรา และเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ตามเมืองชายทะเล ไม่ว่าบางแสน ชะอำ ทุกชายหาดเกือบทุกเตียงผ้าใบนั่งดื่มสุราแล้วคิดดูเมื่อขากลับทุกคนต้องขับรถกลับแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้จึงขอฝากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วย"
 
ทางด้านคุณบุญเสริม หนูทอง อิมามมัสยิดอัลยุสรอสามัคคี จ.อ่างทอง กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกสุราในชุมชน (ลา คอมรฺ) โดยใช้แนวทางศาสนาเป็นหลัก ชักชวนให้คนหันมาทำความดีและห้ามปรามกันในการทำความชั่ว
 
ส่วนวิธีการที่ชุมชนใช้มี 3 วิธีด้วยกัน คือ
1.
ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิมในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ไม่ใช่ใช้วัฒนธรรมปัจจุบันที่ลูกฉันใครแตะไม่ได้ เมื่อก่อนผู้ใหญ่จะดูบุตรหลานกันแบบพี่แบบน้องเมื่อเด็กไปทำอะไรที่ไม่ดี เช่น เล่นน้ำกันไม่รู้เวลาจะโดนตีทุกคนแม้ไม่ใช่ลูกของตน ทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน ปัจจุบันตรงนี้มีน้อยลง
2.
ทำการรณรงค์ในชุมชนให้ ลด ละ เลิกและห่างไกลจากสุราและยาเสพติดทั้งปวง โดยจัดขบวนเดินรณรงค์ในชุมชน
3. จัดทำเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องดังกล่าวในชุมชน
   
ส่วนมาตรการในการแก้ปัญหานั้นเราใช้หลักปฏิบัติ คือ
1.
ใช้มาตรการบอยตอต ไม่ไปกินบุญบ้านคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.
มาตรการกุโบร์แดง ในมัสยิดมีพื้นที่กุโบร์เกือบ 5 ไร่ เราเว้นไว้ 1 ไร่ ทำเป็นกุโบร์แดงไว้สำหรับฝังมัยยิต (ศพ) ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด”
   

พ.ท.หญิงวารุณี ลักษณะผล ข้าราชการเกษียณ กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมุสลิมเรียนจบการศึกษาในระดับที่สูงมากมาย ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นมีความเข้าใจศาสนา มีความยำเกรง (ตักวา) ต่อพระเจ้า เน้นส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับอุดมศึกษา   โดยเน้นส่งเสริมการศึกษาศาสนาหลังจากเรียนวิชาสามัญ

นางสุประภา รักหุดุลย์
สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักงานทำในเรื่องกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และใช้ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 ปัจจุบันการใช้กฎหมายมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยทางสำนักงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยทำในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และมีคณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการ กทม.

นางสาวรุ่งทิพย์ ลิ้มกอปรไพบูลย์
สำนักงาน ปปส. กล่าวว่า การรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพดีต้องเกิดจากชุมชน สังคมและครอบครัว ในส่วนของครอบครัวแม้เยาวชนจะรู้ถึงพิษภัยของมัน แต่ถ้าครอบครัวแตกแยกหรือคนในครอบครัวยังดื่มสุราและสูบบุหรี่ก็เหมือนเยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกันในจุดนี้
ที่สำคัญแกนนำในชุมชนต้องเข้มแข็ง ที่ผ่านมาในชุมชนหลายแห่งมีการจัดทำกองทุนแม่เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องเหล่านี้ในชุมชน ทำให้ชุมชนอบอุ่น ปลอดภัยห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ

นายชาญวุฒิ บุญชม
โรงเรียนอิสลามสันติชน กล่าวว่า การรณรงค์ในเรื่องนี้สังคมเมืองกับสังคมชนบทมีความแตกต่างกัน การสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันสังคมมุสลิมมีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถ้าเราสร้างเป็นนโยบายจากส่วนกลางสู่ระดับคณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการมัสยิดตามลำดับ ผมว่าน่าจะเป็นมาตรการหนึ่งในการที่จะให้มีการรณรงค์ ลด ละ เลิกสุราในชุมชนได้อย่างดีทีเดียว

นางกานดา ช่วยเมือง
สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กทม.มีศูนย์บำบัดการติดสุราและยาเสพติดทั่ว กทม. 30 ศูนย์ มีโรงพยาบาลที่รับทำการบำบัดอยู่ 2 แห่งคือ โรงพยาบาลตากสินและวชิระ ที่ผ่านมาพบว่ามาตรการทางสังคมที่ใช้ได้ผลดีคือ มุสลิมที่ติดสุราไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามหลักการของศาสนา

นายจักรี เปรมสมิทร์
สำนักงาน ปปส. กล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอายุต่ำลงเรื่อยๆ ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี การบังคับทางสังคมเป็นสิ่งที่ดี การบังคับไม่ให้มีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมในชุมชน และการรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศาสนสถาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

นายประดิษฐ์ รัตนโกมล
อิมามมัสยิดอะมะดียะฮ์ จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สื่อทีวีเป็นครูนำไปสู่สิ่งที่เห็น ถึงแม้จะมีการกำหนดอายุผู้ดู แต่ในความเป็นจริงผู้ปกครองคงไม่มีเวลาอยู่ดูกับเด็กและคอยให้คำแนะนำตลอดเวลา การรณรงค์ในส่วนของภาครัฐยังอ่อนมาก
มาตรการที่จะใช้

(หนึ่ง) ต้องมีการเพิ่มปริมาณ เพิ่มกลุ่มรณรงค์ให้เต็มพื้นที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องปรับเติมเต็มในบ้าน สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว กระตุ้นให้ครอบครัวเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ รวมถึงรณรงค์ให้เข้มข้นมากขึ้นในโรงเรียนที่สอนภาคสามัญ
(สอง) สร้างระบบดูแลที่ดี โดยย้ำบุญ ย้ำคุณ ย้ำโทษ ย้ำประโยชน์ แล้วคนดีจะค่อยกลับมา คนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางศาสนา เช่น ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เข้ามัสยิด ละหมาด อ่านกุรอาน ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ-นั่งสมาธิ ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์-เข้าโบสถ์วันอาทิตย์ เป็นต้น
(สาม) ต้องจัดให้มีการจัดประชุมมัสยิดในระดับจังหวัด มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและเชิญชวนกันมาปฏิบัติ จัดทำเป็นเชิงนโยบายจากระดับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยลงมาสู่ระดับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตามลำดับ ในเรื่องนี้ต้องทำทั้งจากข้างบนลงมาล่างและจากล่างขึ้นไปข้างบน เพื่อให้การรณรงค์มีความเข้มข้นและครบวงจรอย่างแท้จริง ที่สำคัญจากการกันของผู้นำ 3 ศาสนา พบข้อมูลล่าสุดว่า ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่นับถือศาสนาใด ดังนั้น ตรงจุดนี้คงใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาช่วย เพื่อทำให้การรณรงค์ในเรื่องนี้ครบสมบูรณ์มากขึ้น” - สุขภาวะมุสลิมไทย มุสลิมไทยดอทคอม

   
   
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194