หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> เรื่องจริงอยากรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
มุสลิมไทย ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชาติตัวอย่าง?

มุสลิมไทย ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชาติตัวอย่าง?

โดย.ราญาอี (บิลังโหลด) ธนชยางกูร
อดีตผู้สื่อข่าวข่าวสด,อาทิตย์วิเคราะห์รายวัน ,วิทยุ INN.ประจำจังหวัดสตูล ,อดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการ นสพ.อามานดามัย ,อดีตหัวหน้าข่าว นสพ.พับลิกโพสต์ และ The Public

           เนื่องในโอกาสวันครบรอบการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและเทิดเกียรติท่านศาสนทูตมูฮัมมัด (ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความโปรดปรานและและความศานติอันจำเริญแด่ท่าน/ศ็อลฯ) ท่านศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้า หรือที่พวกเราชอบเรียกท่านว่า ท่านศาสดาของอิสลามนี่ ท่านเป็นต้นแบบแห่งจริยธรรมแห่งความดีงามที่พระผู้เป็นเจ้าได้ออกแบบมาเพื่อเป็นต้นฉบับที่ดีงามสำหรับมนุษยชาติจะได้ยึดไว้เป็นแบบอย่าง

        ชีวิตช่วงเยาว์วัยของท่าน ถูกหล่อหลอมจากพระผู้เป็นเจ้า จนกระทั่งเติบโตมาสู่วัยหนุ่ม ได้แต่งงานกับเศรษฐีนีที่มีตระกูลและร่ำรวยที่สุดในมักกะห์

         พระองค์(ซุบฮานะฮูวะตาอาลา)ได้ทำการหล่อหลอมท่าน จนมาสู่การประกาศตัวเป็นผู้สื่อสาส์นของพระองค์ ผ่านช่วงเวลาแห่งการอดทน อดกลั้น ต่อความยากลำบาก ความลำเค็ญ จากการถูกปิดล้อมของบรรดามิจฉาทิฐิ ที่ปฏิเสธการเป็นศาสนทูตของท่าน ผ่านการต่อสู้ จากการอดกลั่นอดทนจากการถูกกลั่นแกล้ง ถูกประณามสารพัดสารพัน ตลอดจนการต่อต้านจากเผ่าพันธุ์ของท่านเอง จนต้องอพยพจากถิ่นเกิด มาสู่เมืองยัธริบ และด้วยอานิสงค์ของการอพยพครั้งนี้ (แท้จริงแล้วเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า) ทำให้สามารถสถาปนาเมือง ยัธริบ ให้กลายเป็นมหานครมาดีนะห์อันจำเริญมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยพระประสงค์ของพระองค์(ซุบฮานะฮูวะตาอาลา) อีกเช่นกัน ทำให้ท่านศาสนทูตฯ สามารถกลับมาสู่ถิ่นกำเนิดอีกครั้งเพื่อมากอบกู้เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เกียรติยศแห่งการเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าบนหน้าแผ่นดิน และสามารถสถาปนาแผ่นดินอันแห้งแล้ง ท่ามกลางทะเลทราย ให้กลายเป็นดินแดนฮารอมัยน์อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นแผ่นดินที่มนุษยชาติจะต้องยึดเป็นแกนเป็นศูนย์กลางและทิศทางที่จะต้องหันไปสู่ และเป็นสหประชาชาติของอิสลาม

        ท่านถูกถือกำเนิดและออกแบบมาเพื่อเป็นต้นฉบับของมวลมนุษยชาติ มาเพื่อแก้ไขข้อข้องใจ และความไม่เข้าใจของการมีชีวิต ว่าเราเกิดมาบนโลกนี้ทำไม เกิดมาแล้วจะต้องทำอะไร เกิดมาแล้วจะไปไหน ท่านมาตอบคำถามทุกคำตอบที่มนุษย์ที่กำลังสับสน และหลงไปจากทางนำของศาสนาที่บรรพชนของท่านได้เคยดำเนินมา นั่นคือแนวทางของท่านศาสนทูต อิบรอฮีม(อะลัยฮิสสลาม) และเพื่อมาทำให้ศาสนา(ธรรมนูญของชีวิต)ของพระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ สามารถตอบคำถามที่ว่า เราเกิดมาบนโลกนี้ทำไม เกิดมาแล้วจะไปไหน ชีวิต คืออะไร? แล้วท่าน(นบี)ก็ทำตัวเป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบในการดำเนินชีวิต ให้เราเห็น ในทุกจริยวัตร ทุกกิจกรรมของท่าน ไม่ว่า การพูด การนิ่ง การกิน การนั่ง การนอน ล้วนแล้วแต่เป็นแบบฉบับหรือโมเดลแห่งความสำเร็จที่ถูกออกแบบมาสำหรับมวลมนุษยชาติทั้งสิ้น

      เป็นแบบฉบับหรือแบบอย่างที่ท่านทำให้เราเห็นเป็นเชิงประจักษ์ ว่าทำแบบนี้แหละ ต้องประสบความสำเร็จบนโลกนี้และในโลกหน้าอย่างแน่นอน โดยไม่ต้องให้มีไอ้บ้าที่ไหนมาฟันธง!

      ตำราประวัติศาสตร์คงจะตอบเราได้ดี ถ้าเรามุสลิใมที่ดี หรือเป็นนักศึกษา ตามคำชี้แนะสั่งสอนของท่าน ไม่ว่าจะเป็นวัจนะที่ว่า “จงแสวงหาความรู้ ตั้งแต่บนเปลจนถึงหลุมฝังศพ" หรือวัจนะ ที่ว่า "จงแสวงหาความรู้ ถึงแม้จะอยู่ไกลถึงเมืองจีน" อย่างนี้เป็นต้น
 นอกเหนือจากต้นแบบของการมีชีวิต ที่ถูกดำเนินการสอน ด้วยการปฏิบัติให้ดูไว้เป็นแบบอย่างแล้ว พระผู้เป็นเจ้าของอิสลามยังได้ประทานพระมหาคัมภีร์อันยิ่งใหญ่ ที่ประองค์ทรงการันตีว่า หากใครได้ยึดคัมภีร์ฉบับนี้เป็นสรณะของชีวิตแล้วไซร้ เขาผู้นั้นจะประสพความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแน่นอน

      ดูได้จากโองการที่พระผู้เป็นเจ้าของอิสลามได้ทรงตรัสไว้ว่า "สูเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดที่ถูกอุบัติขึ้นมาสำหรับมนุษยชาติ สูเจ้ากำชับกันในความดี และห้ามปรามความความชั่ว(ร้ายเสื่อมทราม) และสูเจ้าภักดีต่ออัลลอฮฺ(พระผู้เป็นเจ้า)"
 บางโองการพระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่า..."และเราไม่ได้สร้างญิน(อรูปชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างมาจากธาตุไฟ)และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อการเคารพภักดี"

      เราคงจะมึนงงมากว่าการเคารพภักดี คืออะไร เพราะบางคนบอกว่า คือการละหมาด(ซัมบะห์ยัง/นมัสการ/นมาซ) ซึ่งแท้จริงแล้วการเคารพภักดีในที่นี้ สำหรับผมแล้วเท่าที่ผมร่ำเรียนศาสนามา ผมถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปเพื่อมุ่งหวังความโปรดปรานจากพระองค์ ก็คือการเคารพภักดี(อิบาดะห์)

      ไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การนั่ง การยืน การพูด การอ่าน การสอน การละหมาด การดุอาอฺ(ขอพร/ภาวนา) ถ้าการกระทำนั้น กระทำด้วยความมุ่งหวังความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วไซร้ ทุกอย่างของการดำเนินชีวิต ก็คือการอิบาดะห์ (การเคารพภักดี)ทั้งหมด

       การเชิญชวนมนุษยชาติ มาสู่ความดีงาม การประกอบกรรมดี การตักเตือน ช่วยกันป้องปราม ห้ามปราม เพื่อป้องกันการกระทำที่เสื่อมทราม ความชั่วร้ายต่างๆ อันไม่เป็นที่อนุมัติ หรือฝ่าฝืนละเมิดบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ที่จะนำความเสื่อมทรามและเสียหายบนหน้าแผ่นดินของพระองค์ นั่นคือ ภารกิจหนึ่งของมวลมนุษยชาติ และมันคือภารกิจของประชาชาติตัวอย่าง

     เพราะฉะนั้น เนื่องในวาระอันจำเริญของการจัดงานเพื่อเทิดเกียรติวันประสูติท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของอิสลาม ของคณะกรรมการจัดงานเมาลิดแห่งประเทศไทย ปีนี้...! เราน่าจะมาลองถามตัวเองสักครั้ง...!  สิว่า....เรา...ทั้งหลาย...ที่เป็นมุสลิมในประเทศนี้...เป็นประชาชาติผู้ที่ยึดถือแบบฉบับของท่านศาสดา(ศานทูต) หรือเรา...กำลังทำตัว...เป็น... “ผู้ด้อยโอกาส” เรื่องนี้เราท่านทั้งหลายเท่านั้นที่จะตอบตัวเองได้...ว่า...แท้จริงแล้วเราเป็นประชาชาติแบบไหน?

    ว่างๆ ในค่ำคืนที่เงียบสงัด ลองละหมาดตะฮะยุด หรือละหมาดไลน์(ช่วงค่ำคืน) หลังจากละหมาดและขอดุอาอฺ(อ่านบทขอพร)เสร็จ ลองถามดวงจิตของตัวเองสิว่า...."เรานี่ เป็นผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชาติตัวอย่าง" หากได้คำตอบว่า...เป็นประชาชาติตัวอย่าง ก็แล้วไป แต่หากหัวใจของเราไม่หลอกตัวเอง...คำตอบที่ดวงจิตของเราได้ตอบว่า..."เราเป็นผู้ด้อยโอกาส" แล้วเราจะทำอย่างไรอีกต่อไป ตัวท่านเองเท่านั้นที่จะตอบตัวเองได้ ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดอำนวยพร - www.muslimthai.com

สำนักข่าวมุสลิมไทย รับสมัครคอลัมนิสต์ (จิตอาสา)  ไม่จำกัด

จิตสาธารณะ หรือจิตอาสา   หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ  แสดงออกด้วยการอาสา ไม่มีใครบังคับ

หากท่านสนใจ/มีบทความที่ท่านคิดว่าสังคมควรรับรู้ หรือต้องการเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาสังคมมุสลิม เรายินดีที่จะนำบทความต่างๆ ที่ท่านส่งมา นำเผยแผ่ในเว็บไซต์ www.muslimthai.com

ขอพระองค์อัลเลาะห์ฯ ทรงตอบแทนทุกท่าน

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194