หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> เรื่องจริงอยากรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เปิดโปงพฤิตกรรมแสปของ ศอบต. เบียดโควต้าฮัจย์ทำผู้ประกอบการปวดร้าวน้ำตาเช็ดหัวเข่าอีกปี

มุสลิมไทยดอทคอม
www.muslimthai.com

เปิดโปงพฤิตกรรมแสปของ ศอบต. เบียดโควต้าฮัจย์ทำผู้ประกอบการปวดร้าวน้ำตาเช็ดหัวเข่าอีกปี


ส่งเรื่อง จากทางบ้าน K-ArRiF (นามสมมุติ)

----------------------------------------------

          ผมเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากเรื่องโควต้าฮัจย์ปี 2552 ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงๆ  ตลอดเวลาที่หน่วยงานราชการไม่ได้เข้ามาดูแลมุสลิมอย่างแท้จริง

          ชาวไทยมุสลิมที่เตรียมตัวมานาน แต่เมื่อมาถึงเวลาโควต้าที่ได้รับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 13,000คน นั้น เขาเหล่านี้กลับไม่มีโอกาสในการไปทำฮัจย์ เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไปกันยอดคน 200 คน โดยที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอณุญาติในการประกอบการ แต่กลับมาเป็นตัวแทนหาผู้แสวงบุญ แล้วเปืดประมูลที่ไม่โปรงใส โดยมีการประมูลที่รวบรัดเกินไป โดยแจ้งให้ทราบการประมูลล่วงหน้าเพียงแค่ 1 วัน
 
ผมคิดว่าเรื่องฮัจย์น่าจะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้


----------------------------------------------

เรื่อง  ปัญหาโควต้าผู้แสวงบุญชาวไทย ประจำปี 2552
ของ  ผู้ประกอบการกิจการฮัจย์


       สืบเนื่องจากการจัดสรรโควต้าผู้แสวงบุญพี่น้องชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย ได้รับการจัดสรรจากประเทศซาอุดีอาราเบีย ประจำปี 2552 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,000 คน

ฮัจย์
ฮัจย์

         ในเบื้องต้นทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ทำหนังสือขอโควต้าจากกรมการศาสนา ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการฮัจย์ส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมของสังคม จำนวน 100 คน ผลจากการที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการจัดสรรโควต้าจากกรมการศาสนาในเบื้องต้น เป็นจำนวน 100 คน  ได้รับการวิพากวิจารณ์จากผู้ประกอบการกิจการฮัจย์บางส่วนว่า

       การที่ ศอ.บต.จัดโครงการฮัจย์เพื่อส่งเสริมคนดีของสังคมนั้น เป็นโครงการที่ดีสมควรแก่การสนับสนุน แต่เนื่องจาก ศอ.บต.เป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแล เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่และรวมกันแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง ศอ.บต.น่าจะขอโควต้าผู้แสวงบุญเองจากหน่วยงานของประเทศซาอุดีอาราเบีย ประจำประเทศไทย

       และทาง ศอ.บต.ยืนยันว่า ถ้าจะมีโครงการฯเพิ่มเติมจาก 100 คน จะดำเนินการขอโควต้าเองจะไม่มาสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการกิจการฮัจย์

     ส่วนที่เหลือจำนวน 12,900 คน เพื่อจัดสรรให้ผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ทั่วประเทศ โดยให้ผู้ประกอบการฯรับสมัครพี่น้องมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้

     ปรากฏว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น 16,000 คนกว่า  หลังจากนั้นกรมการศาสนา ได้กำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการฯดำเนินการในข้อตกลงต่างๆและให้ทำการยกเลิกผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียบร้อยมีความประสงค์จะยกเลิกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปรากฏว่ามีการยกเลิกและคงเหลือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางจริง เป็นจำนวน 12,299 คน

     จึงทำให้โควต้าผู้แสวงบุญชาวไทยที่สามารถจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 601 คน ทางกรมการศาสนา ได้ประกาศให้ผู้ประกอบการกิจการฮัจย์รับสมัครพี่น้องมุสลิมเพิ่มเติมใหม่และลงทะเบียนออนไลน์แบบแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 15-20 กันยายน 2552 

       ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาจะดำเนินการในเรื่องนี้ ทาง ศอ.บต. ได้ขอโควต้าเพิ่มเติมจากกรมการศาสนาอีก 100 คน เพื่อจะดำเนินการโครงการฮัจย์ฯของ ศอ.บต. ให้ครบจำนวน 200 คน

       จึงทำให้โควตาที่จะจัดสรรให้พี่น้องมุสลิมเดิม 601 คน เหลือ 501 คน และการลงทะเบียนออนไลน์ของกรมการศาสนาในวันแรก ( วันที่ 15 กันยายน ) ระบบมีปัญหาจึงขอยกเลิกและให้ลงทะเบียนออนไลน์ใหม่วันที่ 16 กันยายน 2552 เริ่มเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เริ่มเปิดระบบใหม่ๆประมาณ 20 นาที ระบบมีปัญหาและล่าช้าในการส่งข้อมูล

        ปรากฏว่า วันแรกของการลงทะเบียนมีผู้ประกอบการฯลงทะเบียนสมัครทั้งสิ้นประมาณ 1,307 คน ( ข้อมูลที่ชัดเจนจะต้องตรวจสอบที่กรมการศาสนา ) ในขณะที่โควต้ามีจำนวน 500 คนเท่านั้น

       ฉะนั้นการกระทำของหน่วยงานศอ.บต. จึงมีผลกระทบกับความรู้สึกของพี่น้องมุสลิมที่อยากจะไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยทรัพย์สินของตนเองได้เก็บออมมาตลอดทั้งชีวิต ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อเขามีความสามารถตามการเชิญของพระเจ้าในพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน ผู้ศรัทธาเหล่านั้นก็ตัดสินที่จะเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ในปีนั้นๆ

       จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทางผู้ประกอบการกิจการฮัจย์มีความรู้สึกว่า

- หน่วยงานของทางราชการในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในกิจการฮัจย์ของพี่น้องมุสลิมปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ความเป็นธรรม

- สร้างปัญหาและผลกระทบกับพี่น้องมุสลิมที่มีความตั้งใจจะเดินทางไปฮัจย์ในปีนี้

    ทั้งๆทีหน่วยงานเหล่านี้ได้สร้างนโยบายอย่างสวยหรูมาตลอดเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องพื้นที่ 

     ทั้งนั้นจากการที่กรมการศาสนาได้จัดสรรโควต้าให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. ) เป็นจำนวน 200 คน พึ่งทราบเถิดว่า พี่น้องมุสลิมในส่วนอื่นของประเทศไทย เขาเหล่านั้นจะมีความรู้สึกอย่างไร ทำไมเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิฮีฮัจย์ในปีนี้ทั้งๆเขามีความสามารถ เนื่องจากโควต้าได้ถูกกรมการศาสนา ไปจัดสรรให้ ศอ.บต. เป็นจำนวน 200 คน ใช่หรือไม่  และราษฎรเขาจะหวังอะไรจากการแก้ปัญหาของรัฐบาล แท้ที่จริงแล้ว

      ในนามของรัฐบาลไทยสามารถที่จะดำเนินการขอโควต้าเองผ่านหน่วยงานของประเทศซาอุดีอาราเบีย ประจำประเทศไทย ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแย่งโควต้าของราษฎรผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่พร้อมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และพร้อมจะให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างกับหน่วยงานของราชการ ขออย่างเดียวให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควต้าผู้แสวงบุญประจำปี           

       การอำนวยความสะดวกในจัดการขนส่งผู้โดยสารฮัจย์ ( เครื่องบิน ) การดำเนินการยื่นวีซ่าและสารพัดงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม สมกับสโลแกนที่ว่า เข้าใจ  เข้าถึง พึ่งพาได้

        ในนามของผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ประเทศไทย ในฐานะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มีความรู้สึกว่า หน่วยงานราชการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินนโยบายไม่ถูกต้อง ได้ทำการลิดรอนสิทธิ์ส่วนบุคคลของพี่น้องมุสลิมที่ตั้งใจจะไปประกอบพิธีฮัจย์ และข้อแตกต่างระหว่างผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยทรัพย์สินของตนเองกับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์กับงบประมาณของแผ่นดินผ่านการสนับสนุนของรัฐบาลในภารกิจเกี่ยวกับฮัจย์ 


  ขอขอบคุณ

บุคคลที่คิดทำโครงการนี้คิดว่าถูกตามหลักการไปฮัจย์หรือไม่
1. มีความสามารถในการไปฮัจย์
2. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน โดยเบียดเบียนผู้ที่มีความพร้อม
3. ฮัจย์ที่ไม่บริสุทธิ์ ทำพิธีฮัจย์ก็ไม่ได้ฮัจย์

- www.muslimthai.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194