หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> เรื่องจริงอยากรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
รายการทีวีช่วงเดือนรอมฏอน ที่ออนแอร์ (รายละเอียด)

สำนักข่าวมุสลิมไทย
www.muslimthai.com

----------------------รายการรอมฏอนไนท์ ปี 8

ออกอากาศช่อง 9 ทุกวันตั้งแต่เวลา 03.30 น.- 04.30 น.

ผลิตรายการ บริษัท อานามอร์ฟิค จำกัด 

      การผลิตรายการ “รอมฎอน..ไนท์ ปี’8” นั้นเพื่อรณรงค์วัฒนธรรมจารีตประเพณีของพี่น้องมุสลิมไทย สามารถเอื้ออำนวยต่อความมั่นคงของประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะตามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งยังสร้างความ เข้าใจอันดีต่อพี่น้องร่วมชาติที่ติดตามชมรายการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเปิดกว้างและวางอยู่บนพื้นฐาน ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งสนับสนุนศาสนาทุกศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติดี  ทำให้สังคมมีความสุขสันติและยังเป็นผลดีต่อความมั่นคงของประเทศชาติตามมาอีกด้วย

ประเภทรายการ: สารคดีสร้างสรรค์  (Variety Documentary), ความยาว 60 นาที
กลุ่มเป้าหมายหลัก: ครอบครัวชาวไทยมุสลิม จำนวน 8 ล้านคน ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป
รูปแบบการนำเสนอ:
              เป็นการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการศาสนาเชิงวาไรตี้ และวิถีชีวิตความเป็นมาของพี่น้องมุสลิม ทั้งในและต่างประเทศในด้านศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและความบันเทิงที่มีสาระ รวมทั้งแนวคิดการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพลเมืองในชาติ ดำเนินรายการโดยพิธีกรตลอดรายการนำเสนอช่วงหลักๆ ดังนี้

 พิธีกรนำเข้ารายการ
           ช่วง มุสลิมบางกอก (10 นาที): นำเสนอในรูปแบบรายการสารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทางศาสนาในกรุงเทพมหานคร  สถานที่ต่างๆที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น มัสยิด ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ตลอดจนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มานำเสนอ และวิถีการดำเนิน ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมในกรุงเทพมหานคร
 
 ช่วง ส่องมุสลิม (8 นาที):  นำเสนอสารคดีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศมุสลิม เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ สังคม การศึกษา สถานที่สำคัญๆในประเทศมุสลิม

ช่วง สุดยอดสารคดี (7 นาที): นำเสนอสารคดีเรื่อง “อัล-กุรอาน คัมภีร์มหัศจรรย์” บอกเล่าเรื่องราวจากโองการในอัล-กุรอานที่ถูกพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่า สิ่งที่อัล-กุรอานกล่าวเมื่อ 1,400 ปีมาแล้วว่าคือความจริง

 ช่วง ชุมชนสัมพันธ์ ชายแดนใต้ (5 นาที):  นำเสนอโดยการเล่าเรื่องที่เน้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวไทยพุทธ มุสลิม จีน และฮินดูที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตั้งแต่ก่อนปี 2547 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) แม้ชาวไทยนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มีแต่ความรุนแรง แต่ในระดับชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ร่วมกันมาก็ไม่ได้มีความแตกแยกสามัคคีกัน กลับแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนด้วยกันและกับภาครัฐเพื่อการมีส่วนร่วมคลี่คลายความรุนแรงไม่ให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนด้วยกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ช่วง วิถีอิสลาม กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (5 นาที):  เป็นละครกึ่งสารคดีสะท้อนวิถีชีวิตชาวมุสลิม ขนาดสั้นความยาวประมาณ 5 นาที ซึ่งดำเนินเรื่องผ่านตัวละครที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันจนทำให้เกิดปัญหาข้อข้องใจในการดำรงชีวิตตามวิถีแห่งอิสลาม สอดแทรกระบบการเงินอิสลามผ่านตัวละคร เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร

 ช่วง แฟ้มข่าวมุสลิมไทย: นำเสนอข่าวสารและสาระสำคัญ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำของมุสลิมในรอบปี ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ

ช่วง ยอดภาพยนตร์ประวัติศาสตร์อิสลาม (10 นาที):  นำเสนอภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของศาสนาอิสลาม และอัตชีวประวัติบุคคลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ อันเป็นแบบฉบับที่ควรค่าแก่การจดจำ

----------------------รายการโทรทัศน์ "รอมฎอน เดือนแห่งสันติสุข" 

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 (NBT) กรมประชาสัมพันธ์

ทุกวันตั้งแต่เวลา 03.00 - 04.00 น.

โดย: สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2949-4184, 0-2949-4259, 0-2989-7108

รูปแบบรายการ: ยึดมั่นศาสนา พัฒนาสังคม ระดมสมานฉันท์ สรรสร้างสันติสุข
- บัญญัติจากกุรอาน (การอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย)            นายมานิต ทองแสง
- วิถีอิสลาม(สาระวิชาการจากบทบัญญัติศาสนาอิสลามในรูปแบบการเสวนา)              นายวิศรุต เลาะวิถี
- ภูมีกีตอ (แผ่นดินของเรา)/สนทนาภาษายาวี)             รศ.ดร.วรวิทย์ บาร์รู
- สมานฉันทร์-สันติสุข(สนทนากับรัฐมนตรี)             นายนิติ ฮาซัน
- ต้นกล้าสังคม(สนทนากับเยาวชน)            นายสมัย เจริญช่าง,นายสุรวุฒิ สันประเสริฐ
- ท่องโลกมุสลิม(สารคดีต่างแดนในโลกมุสลิม)            นายดำรง พุฒตาล
- เปิดฟ้าฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก(อาหารฮาลาล)            รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

----------------------รายการโทรทัศน์ “ทีวีรอมฏอน” ทางช่อง 11 สงขลา
ความยาว 55 นาที เวลา 17.00-18.00 จันทร์ – ศุกร์
เจ้าของรายการ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
ผลิตรายการโดย บริษัททามไลน์วีดีโอแอนด์อีดิต

รูปแบบรายการ เป็นการนำเสนอสาระเรื่องราวความเป็นมุสลิมเพื่อความสงบสุขแห่งวิถีมุสลิม
- อัลกรุอาน( ธรรมนูญแห่งชีวิต)
- รอมฏอนปริทรรศน์ (วิทยากรให้ความรู้)
- มุสลิมรีเควส (คุณอยากรู้ถามมาเราตอบทุกเรื่อง)
- มุสลิมเวิร์ลไวด์ (โลกมุสลิมในมุมมองของประชาชน)
- รอมฏอนเฮลตี้ (รู้จักรักษาสุขภาพตนเอง)
- มุสลิมออนทัวร์ (เยี่ยมชุมชนมุสลิมทั่วจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง)
พิธีกร
1. วุฒิ หมัดอาดัม
2. วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ

----------------------รายการโทรทัศน์ “รอมฏอนการีม”

ออกอากาศช่อง 5 ทุกวันตั้งแต่เวลา 04.00 น.- 05.00 น.

เจ้าของรายการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้
ผลิตรายการ บริษัท อานามอร์ฟิค จำกัด 

ประเภทรายการ: สารคดีสร้างสรรค์  (Variety Documentary)
กลุ่มเป้าหมายหลัก: ครอบครัวชาวไทยมุสลิม จำนวน 8 ล้านคน ทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป
รูปแบบการนำเสนอ:
              เป็นการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการศาสนา และวิถีชีวิตความเป็นมาของพี่น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปแบบรายการ
- อัลกรุอาน กลามุลลอฮ์
- นะซีฮัต-คำเตือนสอนใจ
- เปิดโลกมุสลิม
- สีสันจากชายแดนใต้

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194