หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> เรื่องจริงอยากรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วิบากกรรมฮัจย์ไทย สงครามแมวหวงก้าง

สำนักข่าวมุสลิมไทย วิบากกรรมฮัจย์ไทย สงครามแมวหวงก้าง

          กฎเกณท์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ได้ออกมาในปี 2554 นี้ มีสาระสำคัญคือ การเก็บเงินค้ำประกันการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์คนละ 50,000 บาท ฝากไว้ในบัญชีกรมการศาสนาในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การห้ามผู้ประกอบการและสายการบินอื่นจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ การกำหนดให้มีการเช่าบ้านพักผ่านอนุกรรมการแต่เพียงอย่างเดียว  ส่งผลกระทบต่อวงการฮัจย์ในอนาคตอย่างไรบ้าง  เอาไปคิดดู

      ระบบการจัดเที่ยวบินเหมาลำจากสายการบินอื่น ๆ ต้องหยุดดำเนินการทันที เป็นผลให้ไม่มีการแข่งขันอย่างเสรีทั้งด้านบริการขนส่งและราคาบัตรโดยสาร  การบินไทยสามารถกำหนดแผนการจัดบริการขนส่งและกำหนดราคาบัตรโดยสารได้อย่างอิสระ  จะทำให้ระบบการจัดเก็บค่าบริการฮัจย์สูงขึ้น  กระทบกับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยตรง

      การกำหนดให้มีการเช่าบ้านพักผ่านคณะอนุกรรมการแต่เพียงอย่างเดียว  ทำให้เป็นช่องทางที่นายหน้าและเจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยชอบและมิชอบได้  ผู้ประกอบการถูกกำหนดให้เดินในเส้นทางที่ถูกวางไว้โดยอนุกรรมการ  ไม่มีอิสระทั้งด้านเวลาและราคา  อำนาจการจัดหาบ้านพักอยู่ในมือของอนุกรรมการ  ราคาบ้านพักจึงมีราคาสูงขึ้น  ส่งผลให้ผู้แสวงบุญต้องชำระค่าบริการฮัจย์สูงขึ้นตามไป กระทบกับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยตรง

    เข้าทาง ธนาคารอิสลาม

     การเก็บเงินค้ำประกันการเดินทางคนละ 50,000 บาท ฝากไว้ในบัญชีกรมการศาสนาในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ระบบวาดีอะฮ์ (มีผลประโยชน์ตอบแทน) 

     เป็นการแก้ปัญหาของธนาคารอิสลามที่ไม่สามารถระดมเงินฝากได้ตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ร่วมมือกับกรมการศาสนาจัดให้มีระบบนี้ขึ้น  และมีผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละคงที่ตายตัว  จึงถือเป็นดอกเบี้ยในทรรศนะของอิสลาม 

     ธนาคารอิสลามยังมีโครงการปล่อยเงินกู้ในโครงการประชาวิวัฒน์ โดรงการลดหนี้บัตรเครดิต ซึ่งเกี่ยวพันกับดอกเบี้ยอันเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม  เงินค้ำประกันการเดินทางของผู้แสวงบุญนำไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยได้หรือไม่  และจะทำให้การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของผู้แสวงบุญเป็นการใช้เงินที่บริสุทธิ์หรือ

     ธนาคารอิสลามวางแผนไว้ว่าจะเปิดหน่วยงานบริการฮัจย์อยู่แล้ว  แม้จะเคยอ้างว่าไม่มีบุคลากรไปดำเนินการ หรือเม็ดเงินของวงการฮัจย์น้อยไปไม่เพียงพอในแง่ธุรกิจ  แต่จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจตลาด  วางแผนการเช่าบ้านพักเอากำไร  ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า ธนาคารไม่มีแผนการจัดบริการฮัจย์  คอยดูสิว่า  ธนาคารอิสลามจะเปิดบริษัทแข่งขันกับผู้ประกอบการฮัจย์หรือเปล่า

     หรือวงจร... มันนับหนึ่งแล้ว

     เงินในวงการฮัจย์เฉพาะปี 2554 มูลค่าสูงถึงมากกว่า 1,000 ล้านบาท  ซึ่งสามารถหาเสียงให้ สส. ได้ทั้งประเทศ  ผู้แสวงบุญ  ผู้ประกอบการและวงการมุสลิมควรภูมิใจได้ว่า  เงินของมุสลิมเฉพาะในส่วนของผู้แสวงบุญสามารถซื้อประเทศไทยได้แล้ว

     ในปีนี้  กรมการศาสนาจะเปิดให้มีการลงทะเบียน ชำระเงินค้ำประกันสำหรับผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีต่อ ๆ ไป  ผลประโยชน์ของกรมการศาสนาและธนาคารมีเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย  และจากการวางแผนการล่วงหน้าของกรมการศาสนาและธนาคารอิสลาม  ซึ่งจะกำหนดให้มีการลงทะเบียนแซะฮ์และสามารถไปสังกัดผู้ประกอบการรายใดก็ได้  ธนาคารสามารถปรับพลิกรูปแบบการดำเนินการให้เอื้อประโยชน์กับผู้แสวงบุญและแซะฮ์ทั่วไปให้ได้รับสิทธิการลงทะเบียนและตัดปัจจัยที่ต้องใช้เงินสดได้ 

    กลยุทธ์ปลาใหญ่ "กลืน" ปลาเล็ก

     จำนวนแซะฮ์จะหลั่งไหลเข้าสู่กระบวนการของธนาคารและกรมการศาสนาต่อไป  ผู้ประกอบการที่มีสายป่านไม่ยาวไกลจะหดหายไปจากวงการ  ผู้ประกอบการที่ยังดำรงอยู่จะถูกกลั่นแกล้ง  จนกระทั่งเหลือเพียงไม่กี่รายที่ใกล้ชิดและร่วมรับผลประโยชน์กับกรมการศาสนาและธนาคาร มีการขายโควต้าผู้แสวงบุญ เรื่องการเช่าบ้านพัก  การจัดเที่ยวบิน  การบริหารจัดการจะตกอยู่ในมือของผู้มีอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียว  ผลกระทบจะตกอยู่กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ต้องชำระค่าบริการเพิ่มสูงขึ้นไปอีก  เพราะกิจการฮัจย์ถูกผูกขาดอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์เพียงไม่กี่รายเท่านั้น

    ศึกตาอินกับตานา สำเร็จโทษ โดยตาอยู่

     ผู้ประกอบกิจการฮัจย์อยู่ที่ไหน  พวกท่านคิดจะทำอย่างไรต่อไป  ทะเลาะกันเองอยู่หรือไง  หรือกำลังทะเลาะกับผู้นำกลุ่มและผู้แสวงบุญ  พวกท่านแก้ปัญหาโควต้าผู้แสวงบุญได้หรือยัง  ท่านจะปล่อยให้กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามาฮุบกิจการฮัจย์ใช่ไหม  ใช้สมองที่มีมากมายของท่านคิดเถอะ  อย่ามัวแก่งแย่ง  เอารัดเอาเปรียบ และทะเลาะกันเองอยู่เลย  กลุ่มผลประโยชน์เขาต้องการให้พวกท่านทะเลาะกัน  เขาจะได้สนตะพายและจูงท่านไปทางไหนก็ได้  เพราะพวกท่านไม่มีพลังใด ๆ ที่จะเรียกร้องและต่อสู้กับกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้  พวกเขากำลังฮุบกิจการฮัจย์ของประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จ

    เกมส์สุนัขกับเห็บ

     พวกสุนัขรับใช้  พวกเห็บที่เกาะติด  ดูดเลือดกิจการฮัจย์  มีหลายพวก  บางพวกเอาเกียรติยศและปริญญาที่ได้รับไปวางเรียงไว้บนทางขึ้นกรมการศาสนา  ไม่ได้รักศักดิ์ศรีของความเป็นมุสลิม  เพียงเพื่อเกาะกินเลือดเนื้อ  เกาะกินเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อหาเลี้ยงดูลูกเมีย เกาะติดกับเกียรติยศจอมปลอม โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องในหลักการของอิสลาม

     บางพวกประจบสอพลอ  เลียทุกที่  เพียงให้ตัวเองมีงานทำ  เพราะไปที่ไหน  คนเขาเขี่ยทิ้งไปหมด  หาที่เกาะไม่ได้  ต้องไปสยบให้กาเฟร  เป็นตัวแทนของกาเฟรมาทะเลาะกับมุสลิมด้วยกัน

    ไว้พบกันใหม่  ต้องไปกรีดยางแล้ว  หรือจะลงมาช่วยกรีดยางกันไหม   

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 194